Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zasadnutie výboru z 20.11.2008

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce dňa 20.11.2008

 

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

V úvode zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce všetci prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého člena výboru p. Jozefa Nadzama, ktorý náhle zomrel v pondelok 17.11.2008.

Staré úlohy :

–         doriešiť priehradku Duše v Budkovciach ( všetky materiály sú O. K. ),

–         vysporiadanie s MsÚ Michalovce ( pracuje sa na tom, je to skoro poriešené ),

–         PONTIS – poriešený,

–         Rybník Budkovce – ( dlhodobá úloha, je to na dobrej ceste, úloha rozpracovaná ).

Nové úlohy :

–         plašenie kormoránov v zimnom období ( informácia, ako v minulom roku ),

–         ekonomická stránka : Slovenská sporiteľňa – 588 824,- Sk – teraz 715 490,- Sk,

Dexia banka –               180 304,- Sk – teraz    18 500,- Sk

Boli zrealizované platby ( TS – odvoz smetia, SPP, elektrika a pod.Uloha pre ekonóma, rozrátať medzi všetky subjekty tieto platby. Termín : do ďalšieho výboru.

–    čistota vôd – referoval p. Tegi : rozbor vody z rybníka Budkovce – vyhovujúci, všetky

revíry sú v poriadku.

–         návrh rybárskeho hospodára p. Šeketu – vyčistiť vpust do Vinného jazera asi 400 metrov od napadaného lístia. O akcii výbor bude informovaný na ďalšom zasadnutí výboru.

–         Dodatky k rybárskemu poriadku boli vytlačené, postupne sa budú pre členov MsO rozdávať.

–         Stav na účte pokladni ku dňu 19.11.2008 – 12 900,50 Sk

–         Do konca mesiaca novembra nasťahovať veci do pivnice v Rybárskom dome ( ktoré sú u jednotlivých členov výboru, rôzne materiály a hmotné veci ) a pripraviť k inventúre.

–         O činnosti členov RS informoval p. Hujdič. Urobili sa spoločné kontroly, pri ktorých sa zadržali povolenia na rybolov. Dňa 06.11.2008 sa uskutočnila kontrola v noci na dodržiavanie doby lovu rýb v novembri. Kontrola dopadla dobre. Veliteľ RS bol poverený výborom vyhodnotiť činnosť jednotlivých členov RS s finančnou dotáciou za činnosť.

–         Webová stránka MsO sa pravidelne dopĺňa.

–         Vedúci športovej činnosti p. Kulčár bol požiadaný v čo najkratšom čase doriešiť problémy s doúčtovaním faktúr za rok 2008 za športovú činnosť, za prítomnosti predsedu, tajomníka a finančného hospodára.Doriešiť a odovzdať doklady športového

družstva

–         Nasťahovalo sa Nike do voľných priestorov, bol podpísaný dodatok.

–         Predseda MsO prečítal ponukový list na bazény ,  kade a pod. náležitosti,

–         Rybársky ples – referoval p. Bálint, v podstate je všetko zabezpečené + malé darčeky pre dámy a pánov. P. Rudáš zhrnul všetky aktivity – program je ešte otvorený ( máme hudobníka s gitarou, ale ešte nie je všetko ukončené ). Predaj lístkov beží, je už prakticky všetko vypredané. Bola poslaná žiadosť na inštitúciu Slovenská ochrana autorských práv pre hudobnú časť plesu. Ryby na ples dodávateľ potvrdil. Dňa 13.12.08 sa uskutoční čistenie rýb na Rybársky ples. Účasť všetkých členov výboru je žiadúca. Predseda požiadal členov výboru aby oslovili ďalších potenciálnych „ sponzorov „ k vôli rozšíreniu a zväčšeniu počtu cien .

–         MsO SRZ Sobrance – o činnosti referoval p. Oravec. Všetko v poriadku.

–         ZEMPLÍNSKY KAPOR – informoval predseda p. Šaffa ( 14.02.2009 je zraz kaprárských firiem – potrebujeme nájsť potenciálnych ďalších sponzorov.

Na našej webovej stránke je zverejnený celý program súťaže Členovia výboru boli

oboznámení s ich činnosťou a úlohami na tomto preteku a odsúhlasili tento pretek

–         Posledný výbor – 19.12.2008 v Rybárskom dome.

Bude rozšírený o členov Disciplinárnej komisie a vybraných členov Ryb.stráže.

 

Zaznamenal : Ján Sisák