Skip to main content

Športová činnosť 2024

PRETEKY MsO SRZ Michalovce

1.5. 7:30-12:00 Materiálová jama – Baňa
Pohár primátora mesta Michaloviec.
Pretek pre deti neregistrované a registrované. Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia pre deti registrované v predajni PETER.
4.5. 7:30-12:00 Materiálová jama – Baňa dospelí Putovný pohár “ Memoriál Daniela Fryka“
Plávaná  1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER
5.5. 7:30-17:00 VN Budkovce I,II – POHÁR STAROSTU OBCE
8.5. 7:00-15:30  VN  VINIANSKE JAZERO – putovný pohár M. Podstavského , dospelí 1 prút na ťažko
12.5. 7:30 – 12:00 VN Vyšná Rybnica – Dospelí, Deti na ťažko 1 prút, Pohár putovný , Memoriál Františka Oravca
Zápisné a evidencia na V.Rybnici
25.5. 7:00 – 13:00 Strážske Laborec č.2 – Memoriál M.Ohradzanskeho
18.5. 7:30-17:00 VN Vyšná Rybnica
3 ročník Feeder pretek  2 kola, zápis u p. Buksara alebo v predajni PETER, max.počet 60 súťažiacich
16.5.
-19.5
streda až
nedeľa
VN Pozdišovce – 3.ročník pretek o Pohár MsO Michalovce, dvojčlenných družstiev v love kaprov
prihlášky p. A.Seman, J. Kanaloš.
15.6. 07:00 Šíravský pleskáč
pretek výborov Košického a Prešovského krája
14.9. – 21.9. 06:00
08:00
Zemplínsky kapor XV. ročník – Medzinárodný pretek družstiev
október 7:30-12:00 VN Zempl.šírava  – pretek Ryb.stráže+ OO výbory ,na ťažko, 1 prút

PRETEKY OO SRZ BUDKOVCE

7.8. – 11.8. BCC 2024
5.7. – 6.7. VN Budkovce  19 hodinovka

1. liga  PRETEKY ŠPORTOVÉHO PLAVAČKÁRSKEHO DRUŽSTVA MsO SRZ

Copus Cup -Laborec V.Kapušany

25.4. – 28.4. 2024 družstvá 1.liga Malý Dunaj  MsO Banovce n/B
11.7. – 14.7.2024 družstvá Medzinárodné Majstrovstva SR VN Slňava MsO Považská Bystrica
15.8.2024 – 18.8.2024 družstva 1.liga VN Slňava
1.9.2024 družstva Copus Cup -Laborec V.Kapušany
5.9.2024 – 8.9.2024 družstva VN Ružín MsO Prešov
10.11.2024 družstva Memoriáln Dušana Šantu HE Laborec

 PRETEKY  ŠPORTOVÉ DRUŽSTVA MsO SRZ MICHALOVCE- KAPROVÁ LIGA

10.5. – 11.5. 2024 družstvá 1.liga VN Dubové
16.8. – 18.8.2024 družstvá 1.liga VN Liptovská Mara
24.- 27.10.2024 družstvá Majstrovstva SR VN Ľadovo MsO Lučenec