Skip to main content

Ceny povoleniek

CENY POVOLENIEK A ČLENSKÝCH ZNÁMOK PRE ROK 2024

ČLENSKÁ ZNÁMKA DOSPELÝ 41 €
ČLENSKÁ ZNÁMKA MLÁDEŽNICKÁ 17 €
ČLENSKÁ ZNAMKA DETI 1 €
MIESTNE POVOLENIE 50 €
MIESTNE POVOLENIE  / starobní dôchodcovia,ženy,študenti,RS /
Členovia odkázaní na voziček platia na miestne vody čl.známku+odvod(platný rýb.lístok)
50 €
26 €
ZVÄZOVÉ POVOLENIE 75 €
Zväzové povolenie je platné iba s miestnym povolením nielen u dospelých , ale aj u detí.
DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 20 €
DETSKÉ ZVÄZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 15 €
ZÁPISNÉ DOSPELÝ 100 €
ZÁPISNÉ MLÁDEŽNICKÉ /Študenti do 25 r./ 10 €
ZÁPISNÉ DETI /do 15 r./ 2 €
PRÍSPEVOK NA ZARYBNENIE 50 €
RYBÁRSKY PORIADOK 1 €
ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 2 €
PRISPEVOK NA MLÁDEŽ 2 €

CENY POVOLENIEK PRE ROK 2024 KOMPLET

S členským, brigádnickým, športovou činnosťou,príspevkom na mladež.

MIESTNE POVOLENIE 146 €
ZVÄZOVÉ POVOLENIE 221 €
MIESTNE  POVOLENIE /starobní dôchodcovia, ženy/ 96 €
MIESTNE POVOLENIE študenti 122 €
ZVÄZOVÉ POVOLENIE ŠTUDENT 197 €
DETSKÉ MIESTNE /OD 6 – DO 15 rokov/ 21 €
DETSKÉ ZVÄZOVÉ /OD 6 – DO 15 rokov/ 36 €
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA – MUSÍ SA ZAKÚPIŤ MIESTNA + ZVÄZOVÁ 221 €
Dôch. 171 €

NOVÝ ČLEN

DETSKÁ MIESTNA 23 €
DETSKÁ ZVÄZOVÁ 38 €
DOSPELÝ MIESTNA 246 €
DOSPELÝ ZVÄZOVÁ 321 €
DOSPELÝ ZVÄZOVÁ /starobní dôchodcovia, ženy/ 271 €
DOSPELÝ MIESTNA /starobní dôchodcovia, ženy/ 196 €
ŠTUDENTI ZVÄZOVÁ 207 €
ŠTUDENTI MIESTNA 132 €