Skip to main content

Zarybnenie

2024

Jarné zarybnenie 2024

Vyšná Rybnica K3 500 kg
Pozdišovce K3 500 kg
Vinné jazero K3 500 kg
Budkovce 1,2 K3 500 kg
Baňa K3 500 kg
Kolibabovce K3 300 kg
Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 500 ks
Prítoky VN Z.Šírava  Pp1 2500 ks
Duša K1 50 kg
Sobranecký potok 1-2  K1 200 kg
Okna 1a K1 100kg
Čierna voda K1 100 kg
Spolu: K3-  2800kg   2800 x 3,9€  = 10.920 €
Pp1- 5500 ks  5500 x 0,348 =  1.914 €
K1 – 450kg     450×5,7€  =   2.565 €
Krmivo = 500€
15.899 €

Jesenné zarybnenie 2024

Laborec č.2  K3……….  300 kg
Vyšná Rybnica K3… 2000 kg
Pd 2.. 100 kg
Š1….   100 kg
Vinianske jazero K3…   1.000 kg
Pd2       100 kg
Š1……     50 kg
Pozdišovce K3..  2000 kg
Pd2 .. 100 kg
Š1….. 100kg
Baňa K3.. 1500 kg
Pd2 .. 100 kg
Š1….    50kg
Budkovce 1,2 K3..  700 kg + 800 kg
Pd2 ..  30 kg +70 kg
Š1…..  75kg
Blatce-Lapoš K3  100 kg
Kolibabovce K3  300 kg
Pd 2  100 kg
Š1…..  25kg
Ples K3 100 kg
Spolu  K3……..  8.800 kg  x 3,65€ = 32.120€
Pd2 ………. 600 kg  x 4,25€   = 2.550€
Š1 …………. 400 kg x 12€     = 4.800€
39.470€
SPOLU ZARYBNENIE 55.369 €

2023

JARNÉ ZARYBNENIE 2023:

VN Vyšná Rybnica K3 1000 kg
VN Pozdišovce K3  1000 kg
VN Vinné jazero K3 500 kg
VN Budkovce 1,2 K3 600 kg
VN Baňa K3 600 kg
VN Kolibabovce K3 300 kg
Okna č.1 Pp1  2500 ks
Orechovský potok Pp1 500 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
SPOLU:
K3-  4000  kg 4000 x 4€  = 16.000 €
Pp1- 5500 ks 5500 x 0,3 =  1.650 €
Krmivo 500 €
18.150 €

Jesenné zarybnenie 2023

Laborec č.2  K3……….  300 kg
Pds 1.. 10.000 ks
VN Vyšná Rybnica K3… 2000 kg
Pd 2.. 100 kg
VN  Vinianske jazero K3…   1.100 kg
Pd2 100 kg
VN Pozdišovce K3..  2000 kg
Pd2 .. 100 kg
VN Baňa K3.. 1500 kg
Pd2 .. 100 kg
VN Budkovce 1,2 K3..  700 kg + 800 kg
Pd2 .. 30 kg +70 kg
VN Blatce-Lapoš K3  100 kg
VN Kolibabovce K3  300 kg
Pd 2 100 kg
Spolu :
K3 8.800 kg  x 4€ = 35.200€
Pd2 600 kg  x 3,80 = 2.280€
37.480 €
SPOLU ZARYBNENIE Jar . Jeseň 55.630 €

2022

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2022

Pp1 6 000 ks  €
K3 13 100 kg  €
Pd2 1000 kg  €
Kapor K2 450 kg  €
Šťuka 1 500 kg  €
Mrena 5 000 ks  €
Ost 2 500 kg  €
Nos1 5 000 ks  €
Rupin 550 kg 1 100,00 €
Krmivo 500,00 €
Spolu:  54 798  €

JARNÉ ZARYBNENIE 2022

Vyšná Rybnica K3 1000 kg
Pozdišovce K3 1000 kg
Vinné jazero K3   500 kg
Budkovce 1, 2 K3   600 kg
Baňa K3   600 kg
Kolibabovce K3   300 kg
Blatce-Lapoš
Laborec
Okna č.1 Pp1 3000 ks
Čierna voda K2   100 kg
Duša K2     50 kg
Sobranecký potok 1,2 K2   200 kg
Orechovský potok Pp1  500 ks
Prítoky VN Z.šíravy Pp1 2500 ks
Spolu

 

 

K3                    4 000 kg
Pp1                   6000 ks
Rupín                550 kg
Krmivo              500€————-
15.878 €

JESENNÉ ZARYBNENIE 2022

Laborec č.2 K3    150 kg
Mr1 5000 ks
Pds1 ks 10000
Nos1 ks 5000
Pd2  100kg
Vyšná Rybnica K3    2000 kg
Pd2    250 kg
Š 2     80kgOst 2  100 kg
Vinianske jazero K3    2000 kg
Š2      50 kg
Pd2    100 kg
Ost     100kg
Pozdišovce K3    2000 kg
Pd2    250 kg
Lieň2  100 kg
Š 2     50 kg
Ost     100kg
Baňa K3    1500 kg
Pd2    100 kg zima
Š2        50 kg
Budkovce1,2 K3    1500 kg
Ost2  100 kg
Š1        40 kg
Pd2     100kg
Blatce-Lapoš K3      100 kg
Š1        20 kg
Ost      50kg
Kolibabovce K3      350 kg
Š1        30 kg
Ost      50kg
Pd2     100kg
Spolu K3      9 100 kg
Ost2     500 kg
Pd2     1000 kg
Š 1,2     500 kg
Pds1  10 000ks
Mrs 1   5000 ksNo 1   5000 ks
————–
38 920 €

2021

Jarné zarybnenie 2021 – plán

počet ks váha/kg
Vyšná Rybnica: K3 1000
Pozdišovce K3 1000
Vinné jazero K3 500
Budkovce 1 a 2 K3 800
Baňa K3 700
Kolibabovce K3 300
Blatce-Lapoš K3 100
Okna č.1 K2 100
Pp1 2000
Čierna voda K2 100
Duša K2 50
Sobranecký potok 1 a 2 K2 200
Orechovský potok Pp1 500
Prítoky VN Z.šíravy Pp1 2000
SPOLU: cena
Pp1 4500 0,36 = 1 620,00 €
K2 450 2,82 = 1 269,00 €
K3 4400 2,48 = 10 912,00 €
Nehasené vápno 1600 kg = 310,00 €
Suma jarného zarybňovania:   14 111,00 €

Jesenné zarybnenie 2021 – plán

počet ks váha/kg
Vyšná Rybnica: K3 2600
Pd2 250
Pd2 zima 150
Zu 2 200
Pl2 100
Pozdišovce K3 2600
Pd2 250
Pd2 zima 150
Zu 2 100
Pl2 100
Vinné jazero K3 1500
Zu 2 100
Pd2 zima 100
Budkovce 1 a 2 K3 2100
Pl2 100
Š1 100
Zu 2 50
Pd2 100
Baňa K3 2100
Pd2 zima 150
Zu 2 50
Pl2 50
Kolibabovce K3 450
Š1 30
Pl2 50
Blatce-Lapoš K3 100
Š1 20
Laborec č.2 K3 300
Pds 1 10000
SPOLU: cena
K3 11750 2,35 = 27 612,50 €
Zu 2 500 12 = 6 000,00 €
Pd2 1150 3,5 = 4 025,00 €
Š1 150 8,8 = 1 320,00 €
Pd1 10000 0,345 = 3 450,00 €
Pl2 400 2,2 = 880,00 €
Suma jesenného zarybňovania:   43 287,50 €

Celková suma plánu zarybnenia na rok 2021: 57 398,50 €

2020

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2020

Pp1   4 500 ks   1 512,00 €
K3 16 400 kg 38 616,00 €
Pd2     650 kg   2 177,50 €
Kapor K2     450 kg   1 170,00 €
Šťuka 1     450 kg   3 960,00 €
Mrena   6 000 ks   4 500,00 €
Lieň 2      400 kg   2 000,00 €
K4      650 kg   2 405,00 €
Zubáč 2      600 kg   9 600,00 €
Rupin   1 450 kg   2 900,00 €
Nehasené vápno   1 600 kg      310,00 €
Spolu:  69 150,50 €

JARNÉ ZARYBNENIE 2020

Vyšná Rybnica K3 1000 kg
K2 kg
Pozdišovce K3 1000 kg
K2 kg
Vinné jazero K3   500 kg
Budkovce 1, 2 K3   800 kg
K2 kg
Baňa K3   700 kg
K2 kg
Kolibabovce K3   300 kg
Blatce-Lapoš K3   100 kg
Laborec K3  kg
Okna č.1 K2   100 kg
Pp1 2000 ks
Čierna voda K2   100 kg
Duša K2     50 kg
Sobranecký potok 1,2 K2   200 kg
Orechovský potok Pp1  500 ks
Prítoky VN Z.šíravy Pp1 2000 ks
Spolu

 

 

K3                    4 000 kg
K2                        450 kg
Pp1                   4 500 ks
Rupín                1 450 kg
Nehasené vápno 1 600kg————-
16.308 €

JESENNÉ ZARYBNENIE 2020

Laborec č.2 K3    300 kg
Mr1 6000 ks
Pds2 ks
Vyšná Rybnica K3    2500 kg
Pd2    250 kgLieň2  250 kg
Š 1     100 kg
Vinianske jazero K3    2000 kg
Š1      100 kg
Lieň2    50 kg
Pozdišovce K3    2500 kg
Pd2    250 kg
Lieň2  100 kg
Š 1     100 kg
Baňa K3    2000 kg
Pd2    150 kg zima
Lieň2    50 kg
Š 1       50 kg
Budkovce K3    2000 kg
Lieň2  100 kg
Š1        50 kg
Blatce-Lapoš K3      100 kg
Š1        20 kg
Kolibabovce K3      500 kg
Š1        30 kg
Spolu K3     12 000 kg
Lieň2     400 kg
Pd2       650 kg
Š 1        450 kg
Mrena 6 000kg
K4         650 kgZubáč    600 kg
————–
52.842,50€

2019

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2019

Pp1 4500ks 1926 €
K3 16200kg 38616 €
Pd2 800kg 2680 €
Kapor K2 1000kg 2600 €
Šťuka 2 450kg 3861 €
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10000ks 280 €
Pds 2 6000ks 1092€
Uhor 1 kg 500€
Rupin 500kg 1000€
Spolu: 52 555 €

JARNÉ ZARYBNENIE 2019

Vyšná Rybnica K3 1000kg
K2 150kg
Pozdišovce K3 1000kg
K2 150kg
Vinné jazero K3 500kg
Budkovce 1, 2 K3 700kg
K2 150kg
Baňa K3 700kg
K2 100kg
Kolibabovce K3 200kg
Blatce-Lapoš K3 100kg
Laborec K3  300kg
Okna č.1 K2 100kg
Pp12000ks
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 50kg
Sobranecký potok 1,2 K2 200kg
Orechovský potok Pp1 500ks
Prítoky VN Z.šíravy Pp1 2000ks
Spolu

 

 

K3 4200kg
K2 1000kg
Pp1 4500ks
————-
14312€

JESENNÉ ZARYBNENIE 2019

Laborec č.2 K3 300kg
PL 1 2500ks
Pds2 6000ks
Vyšná Rybnica K3 2500kg
Pd 2 250kg
Š 1  100kg
Vinianske jazero K3  2000kg
Š 1  100kg
Pozdišovce K3  2500kg
Pd2
Š 1
Baňa K3 2000kg
Š 1 50kg
Pd 2 150kg Zima
Budkovce K3 2000kg
Š 1 80kg
Blatce-Lapoš K3 100kg
Pl 1 2000ks
Š1 20kg
Kolibabovce K3 500kg
Pl 1 3500ks
Spolu K3 12000kg
PL1 10000ks
Pd2 650kg
Š 1  450kg
Uhor 1kg
Rupín 500kg
————–
37110,50 €

2018

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2018

Pp1 4500ks 378 €
K3 16200kg 37884 €
Pd2 500kg 1675 €
Kapor K2 700kg 1820 €
Šťuka 1 450kg 3600 €
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10000ks 280 €
Amur 1 150kg 450 €
Kapor K1 500kg 2300€
Mrena Ms 1 3000ks 1125€
Jeseter Je 1 400ks 480€
Spolu: 49 992 €

JARNÉ ZARYBNENIE 2018

Vyšná Rybnica K3 1000kg
K2 200kg
Pozdišovce K3 1000kg
K2 200kg
Vinné jazero K3 500kg
Budkovce 1, 2 K3 700kg
K2 150kg
Baňa K3 700kg
K2 150kg
Kolibabovce K3 200kg
Blatce-Lapoš K3 100kg
Sobranecký potok 1, 2 K1 200kg
Okna č.1 K1 150kg
Čierna voda K1 100kg
A1 100kg
Duša K1 50kg
Spolu

 

 

K3 4200kg
K2 700kg
K1 500kg
A1 150kg
————
14 734€

LETNÉ ZARYBNENIE 2018

VN POZDIŠOVCE          K3       0kg
VN VYŠNÁ RYBNICA      K3       0kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3       0kg
VN BUDKOVCE             K3       0kg
VN KOLIBABOVCE        K3       0kg
——————————————-
Spolu :                               0kg

JESENNÉ ZARYBNENIE 2018

Okna č.1 Pp1 2000ks
Orechovský potok Pp1 500ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2000ks
Sobranecký potok 1, 2 PL 2000ks
Laborec č.2 K3 300kg
PL 1 2500ks
Ms 1 3000ks
Vyšná Rybnica K3 2500kg
Pd 2 250kg
Š 1  100kg
Vinianske jazero K3  2000kg
Š 1  100kg
Pozdišovce K3  2500kg
Pd2  250kg
Š 1  100kg
Baňa K3 2000kg
Š 1 50kg
Budkovce K3 2000kg
Š 1 80kg
Pl 1 2000ks
Blatce-Lapoš K3 100kg
Pl 1 1000ks
Kolibabovce K3 500kg
Š 1 20kg
Pl 1 1000ks
Spolu K3 12000kg
PL1 10000ks
Pd2 500kg
Pp1 4500ks
Š 1  450kg
Ms 1 3000ks
Je 1  400ks
————–
35 258€

2017

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2017

Pp1 5000 900 €
K3 12600 29610 €
Pd2 300 1005 €
Kapor K2 550kg 1375 €
Kapor K4 0kg 0 €
Pleskáč vysoký nad 5 cm 20000ks 560 €
Zubáč 2 0kg 0 €
Ab1 100kg 0€
Jeseter 250ks 0€
Uhor monte 1kg 500€
Mrena 2500ks 0€
Spolu: 33 950 €

JARNÉ ZARYBNENIE 2017

Vyšná Rybnica K3 500kg
Pozdišovce K3 500kg
Vinné jazero K3 500kg
Budkovce 1, 2 K3 500kg
Baňa K3 500kg
Kolibabovce K3 300kg
Sobranecký potok 1, 2 K2 200kg
Okna č.1 K2 150kg
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 100kg
Laborec č.2 K2 0kg
Spolu K3 2800kg
K2 550kg

LETNÉ ZARYBNENIE 2017

VN POZDIŠOVCE          K3       0kg
VN VYŠNÁ RYBNICA      K3       0kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3       0kg
VN BUDKOVCE             K3       0kg
VN KOLIBABOVCE        K3       0kg
——————————————-
Spolu :                               0kg

JESENNÉ ZARYBNENIE 2017

Okna č.1b Pp1 2500ks
Orechovský potok Pp1 1000ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500ks
Laborec č.2 K3 300kg
Vyšná Rybnica K3 2000kg
Uhm 0,25kg
Pd 2 150kg
Pl1 5000ks
Vinianske jazero K3  2000kg
Pozdišovce K3  2000kg
Pl1 5000ks
Pd2  150kg
Uhm 0,25kg
Baňa K3 1500kg
Pl1 2500ks
Uhm 0,25kg
Budkovce K3 1500kg
Pl1 2500ks
Uhm 0,25kg
Blatce-Lapoš K3 100kg
Kolibabovce K3 300kg
Spolu K3 9800kg
Uhm 1kg
PL1 20000ks
Pd2 300kg
Pp1 5000ks

2016

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2016

Pp1 6000ks 726 €
K3 16 600kg 35 607 €
Pd2 500kg 1 675 €
Kapor K2 1 100kg 2 640 €
Kapor K4 600 kg 2 400 €
Pleskáč vysoký nad 5 cm 5 000ks 140 €
Zubáč 2 800 kg 10 000 €
Spolu:53 188  €

JARNÉ ZARYBNENIE 2016

Vyšná Rybnica K3 1000kg
Pozdišovce K3 1000kg
Vinné jazero K3 1000kg

K2 300 kg

Budkovce 1, 2 K3 700kg
Baňa K3 700kg
Kolibabovce K3 200 kg
Sobranecký potok 1,2 K2 200kg
Okna č.1 K2 150kg
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 50kg
Laborec č.2 K2 300 kg
Spolu K3 4 600kg
K2 1 100kg

LETNÉ ZARYBNENIE 2016

VN POZDIŠOVCE          K3       500 kg
VN VYŠNÁ RYBNICA      K3       500 kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3       500 kg
VN BUDKOVCE             K3       500 kg
VN KOLIBABOVCE        K3       100 kg
——————————————-
Spolu :                               2 100 kg

JESENNÉ ZARYBNENIE 2016

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 1000 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 PL   2500 ks
Laborec č.2 K3  300 kg
PL – 2 500 ks
Vyšná Rybnica K3  2000 kg
K4  300 kg
Pd 2 – 165 kg
Zu 2 – 200 kg
Vinianske jazero K3  2000 kg
Pd2 170 kg
Zu2 – 200 kg
Pozdišovce K3  2000 kg
K4  300 kg
Pd2  165 kg
Zu 2 – 200 kg
Baňa K3  1 500 kg
Zu 2– 100 kg
Budkovce K3  1 500 kg
Zu 2 – 100 kg
Blatce-Lapoš K3  100 kg
Kolibabovce K3  500 kg
Spolu K3 – 9 900 kg
K4 – 600 kg
PL1 – 5 000 ks
Pd2 – 500 kg
Pp1 – 6 000 ks
Zu 2 – 800 kg

2015

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2015

Pp1 6000ks 780€
K3 13 500kg 32 884€
Pd2 500kg 1 750€
Kapor K2 550kg 1452€
Kapor K1 200kg 900€
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10 000ks 300€
Karas 2-3ročný 1000kg 600€
Amur 2-3 kg
Kapor K4 600 kg 2 700€
Štuka 1 200 kg 1 500€
Spolu:42 866  €

JARNÉ ZARYBNENIE 2015

Vyšná Rybnica K3 1000kg
K4 200kg
Pozdišovce K3 1000kg
K4 200kg
Vinné jazero K3 1000kg
Budkovce 1, 2 K3 700kg
K4 100kg
Baňa K3 700kg
K4 100kg
Kolibabovce K2 150kg
K1 200kg
Sobranecký potok 1,2 K2 100kg
Okna č.1 K2 150kg
Čierna voda K2 100kg
Duša K2 50kg
Spolu K3 4400kg
K2 550kg
K1 200kg
K4 600kg

JESENNÉ ZARYBNENIE 2015

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 1000 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 PL   2500 ks
Laborec č.2 K3  300 kg
Podustva 1 – 10 000 ks
Vyšná Rybnica K3  2000 kg
Pd 2 – 170 kg
Š 1 –  50 kg
Vinianske jazero K3  2000 kg
Pd2 170 kg
Š 1 – 50 kg
Pozdišovce K3  2000 kg
Pd2  165 kg
Š 1 – 50 kg
Baňa K3  1 300 kg
Š 1– 25 kg
Karas – 250 kg
Budkovce K3  1 400 kg
Š 1 – 25 kg
Karas – 500 kg
Blatce-Lapoš K3  100 kg
Karas – 250 kg
Spolu K3 – 9 100 kg
Podustva 1 – 10 000 ks
PL1 – 5 000 ks
Pd2 – 500 kg
Pp1 – 6 000 ks
Karas 1-3 – 1 000 kg
Štuka 1 – 200 kg

2014

CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2014

Pp1 6.000 ks 780 €
K3 13.500 kg 32.700 €
Pd2 500 kg 1.750 €
Podustva 1 3.000 ks 360 €
Nosáľ nad 6cm 2.000 ks 960€
Pleskáč vysoký nad 5 cm 10.000 ks 300€
Karas 1-3 1.000 kg 600€
Amur 2-3 50 kg 150 €
Tolstolobik 2-3 100 kg 96 €
Štuka 1 200 kg 1.500 €
K4 – v prípade ponuky 300 kg 1.152€
Spolu: 40.348 €

JARNÉ ZARYBNENIE 2014

Vyšná Rybnica K3 500 kg
A3 50 kg
K4 150 kg
Pozdišovce K3 500 kg
K4 150kg
Tol. 50 kg
Vinné jazero K3 500 kg
Tol. 50 kg
Budkovce 1, 2 K3 500 kg
Baňa K3 500 kg
Spolu K3- 2500 kg
A3 – 50 kg
Tol. – 100 kg
K4 – 300 kg

JESENNÉ ZARYBNENIE 2014

Okna č.1 Pp1 2500 ks
Orechovský potok Pp1 500 ks
Olšinský potok Pp1 500 ks
Prítoky VN Z.Šírava Pp1 2500 ks
Sobranecký potok 1, 2 Podustva 1 – 1000 ks
Nosaľ 1 – 1000 ks
Laborec č.2 K3 300 kg
Podustva 1 2000 ks
Nosáľ 1 – 1000 ks
Vyšná Rybnica K3 2500 kg
Pd 2 150 kg
PL 1-1500 ks
Š 1 – 50 kg
Vinianske jazero K3 2.500 kg
Pd2 150 kg
PL 1 – 2500 ks
Š 1 – 50 kg
Pozdišovce K3 2500 kg
Pd2 150 kg
PL 1– 2500 ks
Š 1 – 50 kg
Baňa K3 1500 kg
Š 1– 25 kg
PL 1- 1500 ks
Kar. – 250 kg
Budkovce K3 1500 kg
Š 1 – 25 kg
Kar.—500 kg
PL 1 –1500 ks
Blatce-Lapoš K3 100 kg
Kar.—250 kg
Spolu K3 – 11.000 kg
Podustva 1 – 3.000 ks
Pp1 – 6.000 ks
Pd2 – 500 kg
Nosáľ 1 – 2.000 ks
Pleskáč vys. 1 – 10.000 ks
Karas 1-3 – 1.000 kg
Štuka 1 – 200 kg