Skip to main content

Rybárske revíry

ZOZNAM REVÍROV MsO SRZ Michalovce:

 • Č.4-1130-1-1 Laborec č.2 (K) Čiastkové povodie od ústia rieky Uh po cestný most v obci Krivošťany, Strážske
 • Č.4-0440-1-1 Duša (K) – potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene
 • Č.4-0330-1-1 Čierna voda (K) – Čiastkové povodie od ústia pri obci Stretavka po výpustné zariadenia VN Z. šírava
 • Č.4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Z.šírava (K)- výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Z. šírava pri obci Zalužice
 • Č.4-2380-1-1 Sobranecký potok č.1 (K) – Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance
 • Č.4-2390-1-1 Sobranecký potok č.2 (K) – Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene
 • Č.4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica (K) – Vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica
 • Č.4-3490-1-1 VN Kolibabovce (K) – Vodná plocha nádrže pri obci Kolibabovce
 • Č.4-3900-1-1 VN Vinné jazero(K) – Vodná plocha nádrže pri obci Vinné.
 • Č.4-3710-1-1 VN Pozdišovce (K) – Vodná plocha nádrže pri obci Pozdišovce
 • Č.4-3230-1-1 VN Blatce/Lapoš (K) – Vodná plocha nádrže pri obci Choňkovce
 • Č.4-3260-1-1 VN Budkovce I., II. (K) – Vodná plocha nádrží pri obci Budkovce
 • číslo 4- 3261-1-1 VN Budkovce II – vodná plocha nádrže pri obci Dúbravka
 • Č.4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce (K) – Vodná plocha v časti mesta Michalovce – Stráňany. Lov povolený v dňoch pondelok, streda a sobota, s obmedzením doby lovu v mesiacoch máj až október – 6,00 – 22,00 hod.
 • Č.4-1560-4-1 Okna č.1 (P) – potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica
 • Č.4-4040-4-1 Prítoky VN Z. šírava (P) – Tarnavský, Kamenný, Viniansky, Suchý, Tomášovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský a Kalužský potok.
 • Č.4-1860-4-1 Orechovský potok (P) – Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce.
 • Č.4-1640-4-1 Olšinský potok (P) – Olšinský potok od ústia po pramene