Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce zo dňa 28.9.2017. č. 09/2017

Zápis zo zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce zo dňa 28.9.2017.
č. 09/2017

Uvítanie predsedu
Prítomní podľa prezenčnej listiny
23.9.2017 – Zasadnutie RADY- náš zástupca sa nezúčastnil, ospravedlnený,
1, Zemplínsky kapor – poďakovanie rozhodcom a org. štábu
Urobené vyúčtovanie s RADOU, zaslané na účet 3360€, mala by byť dodaná K3 do Z.Š.
Vyúčtovanie- po preplatení faktúr

2, Disciplinárka
Vyjadrenie disc. komisie výboru ohľadom rozhodnutia dvoch členov,
Žiadosť o odpustenie polovice trestu A.J.- neodsúhlasená
Doriešiť P.Š. – nevyplatená pokuta

3, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 26.9 . , Príma k 26.9.
Vrátené za povolenky – 3100€
p. Tadián – preveriť termíny podania žiadosti o dotáciu Mesta Mi

4, Hospodár
INFO o práci Ryb.stráže
Výmena odznakov ,nový členovia – prevedené
Povolenky pre rok 2017 – stav predaja, ukončenie predaja 25.8.2017
Odvody, zápisné
Objednávka na povolenky r.2018 odišla po odsúhlasení výboru

5, Brigádnická činnosť – Upratanie po Z. kaprovi
Výpustný kanál – neporiadok
Označenie revírov

6, Športová činnosť
30.9. – Pretek v Humennom
Slovrýb pretek pozvánka
7.10. – TV Byšta
21.10. Pretek RS Z. šírava

7, XI. Rybársky ples 13.1.2017 – predaj vstupeniek od 9.10.

DISKUSIA : výborové schôdze rok 2017 – 26.10. október