Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce zo dňa 18.1.2018. č. 1/2018

Zápis zo zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce zo dňa 18.1.2018.
č. 1/2018
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Uvítanie predsedu

1, XI. Rýb. Ples poďakovanie členom výboru a organizačného štábu.

2, Vestník január 2018
poistenie Rybárskej stráže-upraviť podľa skutočnosti
petícia – pokračovať
Výbor oboznámený s jednaním na MŽP
3, Disc. Komisia – 1x rozhodnutie ,
v riešení 2 členovia- vrátené výborom
predseda DK – prevzal na riešenie a zaslanie na RADU
3, Mestská konferencia 11.3. a OO – info
ČL. schôdza Sobrance – 4.2.2018
Čl. schôdza Budkovce – 17.2.2018
Čl. schôdza Strážske – 24.2.2018
KK – správa
Rýb. stráž – sprava p. Angi
Šp. činnosť – správa
Predložené návrhy na vyznamenania- odsúhlasené
Návrh na Čestného člena MsO Michalovce-
Brigády a Športová budú zverejnené po konferencii

4, Ekonomická časť
Pre jednané Účty – SLsP k 18.1. , Príma k 18.1.
Prevedená Inventúra majetku za rok 2017
Vyplatenie WC Baňa r.2018
5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 2018- odsúhlasené RADA , zverejnené- úvod, pravidla , prihláška 14.1
okamžite došli prihlášky 52 teamov
Výstava v Prahe – 15.2.
Výstava v Trenčíne 4.3.

6, Hospodár
INFO o práci Rýb.stráže – vyhotovenie náhrad za povolenia
Dvaja členovia RS sa vzdali členstva.
Dvaja členovia požiadali o odklad .
Povolenky pre rok 2018 – Predaj od 20.12.2017 , stav predaja, banka

7, XII. Rybársky ples – bude 19.1.2019
vybrať hudby.

8, Športová činnosť
Sprava z RADY
Dotácia z Mesta – žiadosť
VUC dotácia

DISKUSIA : výborová schôdza rok 2018 – 14.2.2018