Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 7. 6 . 2021 01/2021

Uvitanie
1, Rok 2021 – COVID ,
Carp maratón v Pozdišovciach 19-23.5.- informácia ,
Memoriál M. Ohrádzanského v Strážskom 29.5.- informácia,
Feeder pretek vo Vyšnej Rybnici(dvojkolový) bude 26.6.
Všetky preteky budú pre členov od 18r.- bez účasti deti. Na všetkých pretekoch je potrebný antigénový test .
Stretnutie funkcionárov Zemplína 19.6. – zaistennosť, pozvánky, info.

2, Mestská konferencia 2021 – bude 1.8.2021 v Reštaurácii Bažant
Pokyny z RADY – termín schôdzi do 30.9.
OO – členské schôdze do 1.8.
3, Disciplinárne komisia – do uvoľnenia podmienok , komisia pracuje online.
Oboznámenie s výsledkami.
4, Zemplínsky kapor – org. štáb podal informáciu o stave príprav ,
Do 31.5. – vyplatili štartovné všetky družstva.
Preverenie stanovíšť .
Rozhodcovia , – doplniť stav . Zabezpečenie reklamy.
GPS ukončené.
5, Ekonomika –
Mesto Michalovce – zmluva
Pozemkový fond – naďalej v riešení nájom VN Budkovce, poskytnuté všetky požadované dokumenty.
Stav na účtoch – SlSP , Prima
Rybársky dom – ponuka cez realitnú kanceláriu, obhliadka záujemcu , predseda požiadal členov výboru o spoluprácu ,možnosť zabezpečenia novej vhodnej budovy slúžiacej pre činnosť SRZ Michalovce.
MsO spolupracuje na zabezpečení prípojky elektro ku garáži Leningradská.
Úhrady – poistenie RD 372€,Vybavenie RS- 2200€,
6, Brigádnická činnosť
Bola odpracovaná brigáda na VN Zemplínska šírava – Zalužice.
9.5.2021 – bola brigáda na VN Vyšná Rybnica ( odvodnenie pravej strany nádrže ).
VN Budkovce I- p. Balint pripraviť plán opráv chatky a rozpočet opráv. Odsúhlasené – výmena okien, podhľad .
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej chatky.
7, Športová činnosť – družstvo sa zúčastnilo preteku 1. liga na VN Môťová 14-16.5.
Zlatý blyskáč
Snina – pozvánka
9, Hlavný hospodár – jarné zarybnenie bolo až na VN Budkovce
Lov rýb povolený – 29.5. Baňa s privlastnením, ostatné VN od 1.6.
10, 2 % dane z príjmu – stav informoval Ing. Tadián

12, Rybárska stráž – informoval veliteľ.

13, Diskusia – p. Tegi problémové obsadenie Lúč lesík, Paľkov WC, stretnutie s majiteľom Lúč

Zapísal : podpredseda p. Balint Tibor