Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 5. 8 . 2023 05 /2023

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa   5. 8 . 2023
05 /2023
Uvítanie

1,         Vestník RADY
Rybárska stráž – Životné prostredie
Ceny povoleniek pre rok 2024
Miestne povolenie dospelí 
–  jednotné – 50€,
Deti miestne                          –  20€
           Zväzové kaprové                  – bude 75€ – odvod pre ZO 5€
Zväzové deti                          –
 15€, ZO – 0
           Zväzové deti od 3-5r.                       – 0€
           Členská známka                    – mládež ,ženy 17€
           Členská známka dospelí       – 41€

2,         Ekonomika –
            Stav na účtoch K  5.8.2023 – SlSP   , Prima .
Úhrady – pstruh potočný rada 1737, web stránka 900, kapor K3 jar 18524,
preddavok na daň       2337,20,polokošele Z.kapor 912,60, polokošele 1504,20,
Predaj Garáž Leningradská –  uhradené 12000€  p. Harman ,
Ponuka pre rok 2024 Rybársky kalendár – objednávka .
Jeseň – zateplenie zasadačky RD- odsúhlasené

3,         Sústredenie – Tábor mladých rybárov- strava 740€, karavan 150€,
– vyplatené z vybratých      poplatkov

4,         Hlavný hospodár
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Úhyn rýb na Čiernej vode, vyčíslenie. Žiadosť na RADU rezervný fond.
Žiadosť o zvolanie jednania s SVP.

5,         ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Začínajú platby za objednané veci

6,         Kronika – urobiť rok 2022 a 2023

7,         Rybárska stráž – Dodržať termíny na Životné prostredie
Pre jednané odmeny pre 3 vyhodnotených.

8,         Športová činnosť –
Preteky výborov –  Humenné 12.8.2023.
Rok 2024 nepokračovať v Kaprarskej lige.

9,         Brigádnická činnosť – info
Brigáda Pozdišovce – Altánky opraviť a obiť doskami

10,       85. výročie založenia MsO- návrhy, prípravy

11,       Diskusia

 

Zapísal p. Balint Tibor