Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 5. 10 . 2023 06 /2023

1,         Zasadnutie RADY 30.9.2023

            Aktualizácia Disciplinárneho poriadku
Odoberanie rýb. revírov – dochádza z ochrany, súkromníkov
Kontrola z inšpektorátu práce – ekonómka
Služobná cesta tajomníka do Fínska
KK- 27 organizácii nevyplatili ceniny
Povolenky objednať radšej v menšom množstve alebo do výšky predaných
Zákon 216 – pripraviť pripomienky
Kolektívna zmluva – zástupcovia odborov napr. 14 plat
p. Seman – požiadavka finančné odškodnenie
Rím. sobota – rozdelenie na tri samostatné organizácie – Jednoznačne zamietnuté
Pretek na šírave 1.6.2024 –  Robí ho MO Medzilaborce ( organizátor p. Goga)odsúhlasený, MsO Michalovce s týmto pretekom nemá nič spoločné a s termínom nesúhlasí  !
Zmluva detské rýb. krúžky

2,         Ceny povoleniek pre rok 2024-  , zverejniť

3,         Ekonomika –
Stav na účtoch K  5.10.2023 –  SlSP   , Prima  .
Úhrady – preddavok na daň 2337,20, Zempl. kapor Daň 3050,
Hotel Glamor 3000,RADA 2500 Zempl. kapor odvod, WC 924.Úhrady sú zo štartovného.

4,         Rybársky ples – príprava
Poverený pp. Angi, Janoušek

5,         Hlavný hospodár
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
19.9.- životné prostredie Mi – zarybnenie PD
Objednávka cenín pre rok 2024 zaslaná

6,         ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Úspešný, prekonané rekordy
Pripraviť žiadosť na RADU – 16 ročník

7,         Kronika – urobiť rok 2022 a 2023

8,         Rybárska stráž – Dodržať termíny na Životné prostredie

9,         Športová činnosť –
Preteky výborov –  Vranov  14.10.2023.
2.9.- Corpus carp V. Kapušany 3 miesto
40 týždeň tréning v Trenčíne
31.9.-3.10. kaprová liga 10.miesto
budúci týždeň liga plávaná Trenčín
Výbor odsúhlasil účasť na kaprovej lige aj pre rok 2024
Rybársky krúžok – začiatok 9.11 o 16,30h, zverejnenie na web stránke p.Angi!
Je potrebné zakúpiť projektor .

10,       Brigádnická činnosť – info
Brigáda Pozdišovce – Altánky opraviť a obiť doskami zodp. brig.referent.

11,       85. výročie založenia MsO- návrhy, prípravy

12,       Rýb . dom – zateplenie zadnej steny, zabezpečiť ponuky, termín október 2023        

Diskusia :
p. Rožko – oprava mosta Kolibabovce

 

Zapísal p. Balint Tibor