Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 27. 4 . 2023 03 /2023

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa február 27. 4 . 2023
03 /2023
Uvítanie
1, Zasadnutie RADY 25.2.2023
Sprava tajomníka – chránená oblasť Podunajsko, jednanie ohľadom rybolovu
– Škoda na Hrone 417ml
– Zvolané sedenie ohľadom rybo žravých vtákov
– predaj hosťovačiek cez sms
Sprava kontrolnej komisie –veľa anonymov a neprejednaných vec na organizáciách
Slov rýb – prejednané zmluvy, doplnenie do dozornej rady a predstavenstva
Združenie mládež- neodsúhlasené
Rozpočet za rok 2022 odsúhlasený
Rozpočet na rok 2023 odsúhlasený
Považská Bystrica – odsúhlasené kroky Rady
Kaprová liga – pretek jún bude na Sĺňave
100 rokov osláv SRZ v 2026 – bude vydaná kniha s príspevkami organizácii
2, Májové preteky zabezpečenie podľa rozdelenia
Strážske predložené propozície preteku lovu rýb pre deti- odsúhlasené
3, Ekonomika –
Stav na účtoch K 27.4.2023 – SlSP, Prima.
Úhrady – Mesto MI – daň z nehn.454, Schmit – poriadky228, SRZ Žilina stanovy 288, Sport rekl tv 3D Rýb dom 750, EKO SETH – 225 účtovníctvo, kom.poist. 206 dácia, SPP – 267, GASTRO – Mestská 820, EKO SETH -240 uct. , Komunálna 580 l200, Popovič – l200 prehliadka 385, ADELAZ – 6000 Zempl. kapor média z účtu slsp, poháre na súťaže 1600e.
p. Fryk – 200€
RD – r.2023 – 14736e + 750= 15486€
Garáž Leningradská – ponuka na odpredaj uznesenie z Mestskej konferencie
žiadosti – Predaj odsúhlasený
Budkovce – nákup kameňa 26,9t
4, Hlavný hospodár
Jarné zarybnenie kaprom K3 26.4.2023
Školenie mladých rybárov 23.4.2023
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Požiadané o dotáciu Mesto Michalovce odsúhlasená dotácia 300€.
5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Média – písomná dohoda, zmluva – 6000e uhradené.
Platby všetky uhradené .
55 družstiev
Začiatok 15.9, hotel Glamur
6, Mestská konferencia 2.4.2023 – materiály zaslané na RADU
Kronika – urobiť rok 2022 a 2023
7, Rybárska stráž – Stretava prístup k vode na Čiernej vode
8, Športová činnosť – májové preteky
Preteky výborov – Snina 1.7.2023 , Humenné 10.8.2023.
9, Brigádnická činnosť – info z jednotlivých brigád referent, a OO
Sobota 29.4.2023 brigáda Lúčky a Strážske , Oprava Chatky Paľkov
Brigáda Pozdišovce – Altánky opraviť a obiť doskami
10, Diskusia p. Janoušek – platba – najstaršie bločky môžu byť 1 mesiac !

Zapísal p. Balint Tibor