Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 21. 5 . 2023

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa február  21. 5 . 2023
04 /2023
Uvítanie

1,         Májové preteky – Vyhodnotenie

2,         Ekonomika –
Stav na účtoch K  21.5.2023 – SlSP, Prima –   .
Úhrady – šir. pleskáč 982 trička, občerstvenie vinne,Vaďo – šport.družstvo 428€ a 828,90€
Garáž Leningradská – ponuka na odpredaj uznesenie z Mestskej konferencie
žiadosti – p. Harman ,Predaj odsúhlasený,  Katastrálny úrad

3,         Šíravsky pleskáč – zabezpečenie , obsluha, lov

4,         Hlavný hospodár
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Vyúčtovať  dotáciu Mesta Michalovce p. Kalkahuz.

5,         ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Začiatok 15.9, hotel Glamur
Rozhodcovia

6,         Kronika – urobiť rok 2022 a 2023

7,         Rybárska stráž –

8,         Športová činnosť – I. liga oboznámenie
Maratón Pozdišovce
Preteky výborov – Snina 1.7.2023 , Humenné 10.8.2023.

9,         Brigádnická činnosť – info z jednotlivých brigád referent, a OO
Brigáda Pozdišovce – Altánky opraviť a obiť doskami

10,       Tábor mladých rybárov – 26  prihlásených
Dospelí – nahlásiť
Zabezpečenie sponzorov, cien. Kontrola stan, lehatka , strava

11,       Diskusia

Zapísal p. Balint Tibor