Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 21 . 4 . 2022 01 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 21 . 4 . 2022
01 /2022
Uvítanie

1, Mestská konferencia 10.4.2022
Poďakovanie Volebnej komisii, Mandátovej a návrhovej
Zvolený vybor – rozdelenie funkcii
Podklady požadované z RADY pripravené na odoslanie.

VÝBOR MsO SRZ MICHALOVCE NA FUNKČNÉ OBDOBIE r.2022 – 2025
PREDSEDNÍCTVO
1. Šaffa Vladimír predseda MsO SRZ 0905476859
2. Angi Peter tajomník MsO SRZ 0904857711
3. Kačmarský Rastislav rybársky hospodár MsO SRZ 0905484716
4. Bálint Tibor podpredseda MsO SRZ 0905420371
5. Rastislav Janoušek pokladník 0915901760
6, Seman Andrej športový referant 0907075650
Výbor
1. Michal Kalkahuz člen výboru , veliteľ RS 0908991167
2. Ondrej Kašaj člen výboru, brigádnicky referent 0915383647
3. Štefan Macko čistota vôd 0905718013
4. Ing. Andrej Ivanko predseda OO Budkovce 0910674951
5. Marcel Rožko predseda OO Sobrance 0908332868

Kontrolná komisia – zloženie
Kontrolná komisia MsO SRZ Michalovce na funkčné obdobie r.2022 – 2025
1. Ing. Štefan Florián predseda komisie 0917838275
2. Ján Matovič člen
3. Marek Balint člen
4, Dušan Klinga člen
Kontrolná komisia , prevziať dokumentáciu od predchádzajúcej komisie.
Zúčastňovať sa na zarybňovaní. Raz za kvartál urobiť kontrolu evidencie , platby, faktúry.
Dodržiavať Smernicu ! Stretnutie s ekonómkou.

Disciplinárna komisia – zloženie
Predseda : Karol Pjura
Podpredseda : Martin Bereščík
Členovia : Martin Buksár
Jozef Kanáloš
Peter Jakuboc
2, Ekonomika –
Stav na účtoch K 21.4.2022 , Prima .
Predaj RD , Mestská konferencia uznesenie odsúhlasené minimálna hodnota . Vysťahovanie do 1 mesiaca. Dana výpoveď nájomcovi.
Dohoda kúpa RD na ul. Hviezdoslavovej – zatiaľ sme nepodpísali zmluvu.
Uhradené – Gastro – obed ,káva, pivo ,miestnosť 3000€ , ŠPORT reklama – poháre Baňa 501€- z príspevku MESTA Michalovce, doklady na vyúčtovanie odovzdané p. Kalkahuzovi.
Ďalšie poháre uhradené – 730€
Komunálna poisťovňa – L200 havarijná 575€, zákonná 188€
SPP apríl 543€
Prevzatie referátu pokladník p. Janoušek od Ing. Tadiána
3, Hlavný hospodár –
Predaj povoleniek pre rok 2022 – stav
Jarné zarybnenie – plán
Sťahovanie Rýb. domu a práca na novom – 23, 24.4.
Upozornenie – Výstavba bytovky pri Bani. Zanikne nám dohoda s Peklom ohľadom WC.
Lovné miery rýb – výbor odsúhlasil, hospodár zašle na RADU , dodržať termín 31.5.2022
4, ZEMPLÍNSKY KAPOR 14.ročník
Na dobrej ceste je dotácia z KsK – 5000€
Platby zatiaľ obmedzene, Upozornenie družstiev na platbu do 30.4.
5, Brigádnická činnosť

23.4. 08:00 VN Zemp.šíravaChatka Paľkov,Lúč Údržba ,oprava strechy. podlahy, prístrešok.
24.4. 08:00-14:00 VN Vyšná Rybnica
Maximálny počet 20 ľudí. Účasť nahlásiť p. Rožkovi. Zber odpadu. Vyrubovanie porastov. Rukavice, píly, vrecia.Max.počet 20
23.4.

30.4 8:00-14:00

8:00- 14:00 VN Budkovce I. II.

Chata Budkovce I-
Vytínanie, úprava, zber odpadu sekery, mačety, píly
Maximálne 25 ľudi, hlásiť sa u p. Tkača
0902743474

10 ľudí oprava údržba hláste sa u p. Tkáča
0902743474

6, Športová činnosť , májové preteky, zabezpečenie
Vinné – zatiaľ prihlásených 30, Baňa – prihlásených 30,
1.5. 7:30-12:00 Materiálová jama – Baňa
Pohár primátora mesta Michaloviec pozvať primátora
Pretek pre deti neregistrované a registrované. Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia pre deti registrované v predajni PETER.
Zabezpečenie – vedierka 135 mame, biče s rebríčkami mame 65-objednané 80, krmiva zabezpečené, kostňaky zabezpečené .
bude sa variť guľáš a dúfajme že sa nám podarí zabezpečiť ryba
Poháre a diplomy zabezpečené.
Ceny budú pripravené 10+5
Platba z hotovosti odloženej po minule roky.
Účasť výboru, kontrolky, Disciplinárky, Rýb. stráže povinná.
8.5. 7:30-12:00 Materiálová jama – Baňa dospelí
Plávaná 1 prút. Zápisné a evidencia v predajni PETER
Ľudia sa zapisujú, je ich okolo 20 zapísaných
Guľáš
Ceny zabezpečené
Účasť povinná
7.5. 7:30-17:00 VN Vinianske jazero – dospelí dvojkolovo
Na ťažko , 1 prút, Zápisné a evidencia v predajni PETER
Zapísaných je okolo 20
Platia po 20€, peniaze budú použité pre zakúpenie cien
Poháre a diplomi zabezpečené . Putovný pohár zistiť kde sa nachádza
Rýb. stráž rozhodcovia
Guľašmajster – zatiaľ 3 družstva,
Ceny – misky sa robia , trička budú, diplomu sú aj pre tých čo sa neumiestnia
Rozhodcovia Gajdoš, Brosinger,
Zabezpečiť raňajky
15.5. 7:00-15:30 VN Budkovce I, II, Duša Pohár starostu obce a J.Nadzama
Ceny, poháre medaily zabezpečené
14.5. 7:30 – 12:00 VN Vyšná Rybnica – Dospelí, Deti na ťažko 1 prút
Zápisné a evidencia na V. Rybnici
Ceny, poháre medaily zabezpečené

28.5. 7:00 – 13:00 Strážske Laborec č.2 – Memoriál M. Ohrádzaného
Diplomy zabezpečené, Ceny zabezpečené
21.5. 7:30-17:00 VN Vyšná Rybnica
2 ročník Feeder pretek 2 kola, zápis u p. Buksara alebo v predajni PETER, max. počet 60 súťažiacich
Diplomy a ceny zabezpečené.

26.5.
-29.5 streda až
nedeľa VN Pozdišovce – 3.ročník pretek dvojčlenných družstiev v love kaprov
prihlášky p. A.Seman, J. Kanaloš.
Diplomy a cena od MsO Zabezpečené
11.6. 07:00 Šíravsky pleskáč
pretek výborov Košického a Prešovského krája
Dohoda – pozvánka , koho?

7, Zabezpečenie právnych služieb, stretnutie štatutárov.
8, Tábor mladých rybárov – skontrolovať v akom stave sú postele, stan.
9, Chatky :
Paľkov zodpovedný p. Kašaj,
Chatka Lúč p. Macko.
Chata Budkovce zodp. Ing. Ivanko
10, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída
11, Rýb, stráž – pre jednanie počtu kontrol, ohodnotenie, školenie RS
12, Pokladník – oboznámenie s evidenciou a vyplácaním podľa vzoru
13, Uznesenie – odsúhlasené použitie a vedenie aut DACIA p. Šaffa, Angi, Kačmarský,
Kalkahuz, Janoušek, Kašaj, Hric, Kanaloš
L 200 – Kačmarský, Angi, Seman, Kanaloš, Hric,Kalkahuz

Zapísal p. Balint