Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 21. 10 . 2021 03/2021

1, Zemplínsky kapor – Ukončenie 25.9.2021
Poďakovanie organizačnému štábu a rozhodcom
Ukončené vyúčtovanie Zempl. kapra 2021-boli predložené doklady
Zaplatená daň z výhry a odvod na RADU podľa smernice.
Návrh 14.ročnika Z. Kapra 17.9.2022 – 24.9.2022. Podrobnosti –
samostatné stretnutie.
2, Ekonomika –
Pozemkový fond – podpísaná nájomná zmluva VN Budkovce,
Stav na účtoch – SlSP , Prima .
Rybársky dom – ponuka cez realitnú kanceláriu
Úhrady – Vaďo 257€ šp.č. ,Z.kapor – Kičinka 945€ obedy ,459 Brožúry , 576 WC ,
SPP 209€ ,Pozemkový fond roky 2019,2020,2021 nájom Budkovce, Hatalov, Dúbravka – 744€. VVS – 173€,
3, Brigádnická činnosť
Ukončené brigády – posledná v OO Strážske
VN Budkovce I- p. Balint zabezpečil firmu na výmenu okien, prevedené, uhradené.
Chata Budkovce – pripraviť do rozpočtu 2022 ďalšie opravy a práce,zodp.Ing. Ivanko a výbor MsO
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej chatky.
4, Športová činnosť – referuje p. Seman
družstvo sa zachránilo v 1. lige
1.miesto v Tovarnom
Účasť na preteku výborov v Trebišove – 2 miesto MsO Michalovce
Pretek RS na Zempl. šírave 6.11.
5, Hlavný hospodár – Jesenné zarybnenie začína pstruhom dúhovým 22.10.2021 a to VN Pozdišovce a VN Vyšná Rybnica, ďalšie zarybnenie pstruhom dúhovým v priebehu ďalšieho týždňa do všetkých našich nádrži. Lov povolený bez obmedzenia.
Zarybnenie kaprom K3 od 1.11.
6, Info OO organizácie – požadujú zakúpenie štiepačky
7, RS – priestupky iba na VN Zempl. šírava
8, Diskusia – p. Balint navrhuje osadenie mreži na chatku Budkovce- odsúhlasené!
Zapísal : podpredseda p. Balint Tibor