Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 20. 1 . 2022 01/2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 20. 1 . 2022
01/2022
Uvítanie

1, Zhrnutie roku 2021
Vestník Január 2022 prebrali sme dopodrobna s upozornením na termíny. Zodp. podľa referátov.
2, Zemplínsky kapor – 14.ročník r.2022
Návrh 14.ročnika Z. Kapra 17.9.2022 – 24.9.2022. prihlásených 58 tímov.
Koniec možnosti prihlásenia 1.3.
3, Ekonomika –
Stav na účtoch K 31.12.2021 – SlSP , Prima .
Vklad do SlSP – EUSTREAM plynovod 1 635€ – na nákup podustvy a mreny.
Uhradené – 2t K3- 5700€, RADA – 400kg K3- 960€.
Faktura za plyn rok 2021- 1042€, január 2022- 1080€.
Ing. Choutková –
Príprava Rozpočtu na rok 2022
Nahlásenie potrieb a financií pre rok 2022, premietnuť do rozpočtu. Pripraviť do prvých členských , február.
4, Brigádnická činnosť
Rok 2022, práce v RD, Budkovce a vod. nádrže.
Chata Budkovce – pripraviť do rozpočtu 2022 ďalšie opravy a práce, zodp. Ing. Ivanko a výbor MsO – trvá
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej chatky. Úloha trvá. Zodp. p. Macko
Zakúpenie kosačiek , krovinorezov.
5, Hlavný hospodár – Jesenné zarybnenie vyhodnotenie
– Zarybnenie kaprom K3 .
Predaj povoleniek pre rok 2022 začiatok 13.12. v predajni PETER za dodržania pandemických opatrení . Splnené. Predaj pokračuje.
Jarné zarybnenie – vyhodnotiť, nedostatok rýb!
Objednávka RADA ŽILINA
Požiarna ochrana-revízie 20.1.
Návšteva OU Vinného 17.1. – dohoda jazero.
6, Rok 2022 – Mestská konferencia VOĽBY
Nový volebný poriadok platný od 1.1.2022
Príprava materiálov zodp. tajomník a predseda.
Príprava OO na členské schôdze Strážske 12.2. , Budkovce 19.2. ,
7, RS – zhrnutie , veliteľ p. Kalkahuz, vstupy SVP
Poistenie podľa Vestníka na RADU dodržať termín .
8, Pre jednané 14 žiadosti o vstup do MsO, skúšky musia absolvovať,
termín začiatok 02
9, Kontrolná komisia – zhrnutie práce za rok 2021 p. Janoušek – pre jednané
s ekonómkou.
10, Príprava žiadosti o dotácie – Mesto, KSK , zaslané
Zapísal p. Sisák