Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 2 . 6 . 2022 02 /2022

1, Rybársky dom – Stav Nám. Osloboditeľov
Odovzdané, urobené prepisy elektriny, plynu, vody
Je potrebné – Oboznámiť Mesto so zmenou
Oboznámiť banky so zmenou
Oboznámiť štátne inštitúcie ako Daňový, Pošta
Rýb. dom na Hviezdoslavovej – prepisy elektriny, plynu, vody, banka,
Mesto, Daňový, Orange
– pokračovať v úprave a oprave budovy podľa
vypracovaného plánu.
Uznesenia výboru – výber z 3 dodávateľov oprav po prekonzultovaní
výboru a hlasovaní . Výbor odsúhlasil podmienky – výmena okien, kuchynská linka, oprava strechy – plech, podkrovie ,ponuka podľa výberu.

2, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. dome
– evidencia nákupov sa vedie 2x
– bez ofotenej kópie doklady sa nebudú vyplácať
Stav na účtoch K 2.6.2022 – SlSP , Prima .
Dana výpoveď DERMA -urobiť faktúru do 12.5.
Úhrada – 5800€ K3 z jari RADE,
Náklady na Rýb. dom zaevidované.
Mesto – dotácia , vyúčtovanie odovzdané p. Kalkahuzovi, zaslať doklady podľa zmluvy

3, Hlavný hospodár –
Predaj povoleniek pre rok 2022 – konči
Jarné zarybnenie – informácia, zapojiť do zabezpečenia kapra celý výbor, RADU.
Paľkov – vod . prípojka , informácia
Lovné miery rýb – výbor odsúhlasil, hospodár zaslal na RADU , dodržaný termín 31.5.2022 Vestník

4, ZEMPLÍNSKY KAPOR 14.ročník
Na dobrej ceste je dotácia z KsK – 5000€, spracované a odoslané podmienky KsK
Platby splnené ,
Začíname so zabezpečením tabúľ, pohárov , rekl. predmetov
p. Angi – fyzická kontrola miest , predísť nemožnosť umiestnenia družstva.
Zabezpečiť kvalitné váhy- zo štartovnéh , zodpovedný p. Seman
5, Brigádnická činnosť info p. Kašaj
Oprava chatky Lúč a Budkovce – stav
Oprava hornej cesty kameňom VN Pozdišovce- zodp. p. Geroč.
6, Zabezpečenie právnych služieb, stretnutie štatutárov s pravnikom
neuskutočnilo sa.
7, Šíravsky pleskáč 11.6.2022 – príprava, rýb. stráž pomoc, zabezpečenie občerstvenia,
zabezpečenie rekl. predmetov. Obvolať organizácie ohľadom potvrdenia účasti.
Reprezentovať v love našu MsO budú- pp. Sisák , …..
8, Tábor mladých rybárov – skontrolovať v akom stave sú postele, stan.
Prihlásených 29 deti.
9, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída. Urobiť jednania na Kamenci- stravná jednotka, s hudbou ohľadom cien , určiť cenu lístka a zverejniť.
10, Rýb, stráž – začína sezóna 1.6. zintenzívniť činnosť, školenie RS – 2 nový nahlásený na školenie.
11, Pokladník – oboznámenie s evidenciou a vyplácaním – informácia
Vyplácanie po dohode – druhý štvrtok v mesiaci, v deň výboru po skončení vyb. schôdze.
12, Športová činnosť – informácia o miestnych pretekoch, info o preteku
1.liga Môťová – skočili naši na 9.mieste. VN Pozdišovce – nachytalo sa 720kg- úspešný pretek.

Zapísal p. Balint