Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 19 . 1 . 2023 01 /2023

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 19 . 1 . 2023
01 /2023
Uvítanie
Vyhodnotenie roku 2022-
Zahájenie – minúta ticha za dlhoročného predsedu OO Sobrance MGr. Františka Oravca
1, Zasadnutie RADY 14.1.2023
overovatelia Kabač, Šaffa
Prítomní 28
Výjazdové zasadnutie- Biely potok, Príbovce, zasadnutie Martin
Slovrýb – 30 výročie založenia, 210 akcii, r.2021 predaj 812 ton
Príbovce – problém nekvalitná voda, berie od Slov rybu RADA a bude tam chovať
podustvu, jalca, mrenu
Mali stratu 90000
Slov rýb – zástupca rady je štátny zamestnanec, podľa zákona nemôže vykonávať tuto činnosť v Slov rybe.
Bude utvorená komisia na posúdenie prace našich stredísk.
Hrhov – uver bankou odsúhlasený, 2023 maj začne splácanie – prvá splátka 700000, prosba k organizáciám o zaplatenie faktúr za ceniny.
Praha – návšteva našich zástupcov ohľadom elektronizácie
Zaslaný list tajomníkovi – Zempl. šírava nájom pozemkov
2, Rýb. dom na Hviezdoslavovej –
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Uznesenie — strecha nastúp v decembri – ukončené 28.12.
Poistenie – zrušiť starú poistku na RD a poistiť novy RD – poisťovňa previedla obhliadku
3, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá – pokladník
Výbor sa zaberal s prácou ekonóma, odhlasoval výmenu na tomto poste !
Stav na účtoch K 31.12.2022 – SlSP , Prima – .
Stav na účtoch k 19.1. – Prima, SLsP
Úhrady – rýb poriadky 1 363€,SPP – nedoplatok 593€,SPP 349€, VSE chatka Paľkov 68,14, Chatka lúč 30,12, RD 86,96,
Platby na rok 2023 kvartálne 292€ RD, lúč 133€, Paľkov 171€,
SPP – mesačné splátky budú 349€
Úhrada -Náklady na Rýb. dom k 2.1.2023 – 28 522,60
RD – vybraté 5€ k 19.1. 2090€
Pre jednaná práca ekonómky – ukončenie k 31.1.2023 a hľadať riešenie.
Nova ekonómka dohodnutá od 1.1.2023.Tohtoročné doklady už nedávať ing. Choutkovej.
4, Hlavný hospodár
Predaj povoleniek na rybolov pre rok 2023 začal v pondelok 19.12.
zverejnené na stránke.
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Požiadať o dotáciu Mesto Michalovce zodp. p. Kalkahuz
Požiadavka na prestup do MsO Michalovce
– Schválené – J.Dzurovej, P.Sklenár, Z. Baloghová, E.Balogh, J.Šponták, J.Pehanič
– Neschválené – M.Tancoš
Školenie mladých rybárov marec 2023
5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Podaná žiadosť – schválená , 10.12. na zasadnutí RADY. Veľa zmien v cenách a Média. Média – požiadavka bude preplatená na základe písomnej dohody, zmluvy.
6, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023 vyhodnotenie
15. Rybársky ples bude na Kamenci 20.1.2024, hudba Pyramída.
7, Rybárska stráž – poistenie do februára zaslať Žiline,
školenie rybárskej stráže do- marec 2023. Volať p. Gavendu ohľadom zmluvy na 1 polrok- splnené.
8, Disciplinárna komisia – predložené vyhodnotenie
9, Športová činnosť – spracovať na rok 2023 plán súťaži
Pretek dospelých Baňa- žiadosť rodiny D. Fryka o pomenovanie preteku po
zosnulom predsedovi „ Putovný pohár Daniela Fryka „
Pretek OO Sobrance na V. Rybnici – Memoriál Františka Oravca
10, Brigádnická činnosť – spracovať plán brigád na rok 2023 – spracované
11, OO návrh Členských schôdzi na február 2023, Mestská konferencia návrh 2.4.2023
OO Sobrance 26.2.2023, OO Budkovce – 11.2.2023, OO Strážske – 18.2.2023.
12, Diskusia
p. Angi – predložená cenová ponuka na dodavku a montáž plast.okien , vaľká zasadačka – uznesenie
predložil návrh na vybavenie kuchyne – odsúhlasené
p. Janoušek – vyplácanie vždy do 10 v mesiaci a po skončení výboru a do 15h v čase zasadnutia výboru. Športová činnosť – vyúčtovať do týždňa po akcii.
p.Sisák – objednať príručku pre školenie ml. rybárov
– vybavenie krúžku rýb. náčiním
p. Kalkahuz – požiadavka na teplé oblečenie pre RS
p. Ivanko – váhy pre OO Budkovce, kameň na spevnenie brehov Budkovce I a II.
Zapísal p. Balint Tibor