Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 16 . 12 . 2022 07 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 16 . 12 . 2022
07 /2022
Uvítanie
1, Zasadnutie RADY 10.12.2022
IČO , Pravna subjektivita
Elektronizácia – budú spracované nové výberové konania do 5.1.2023
Pov Bystrica – odročené , žaloba zamietnutá, Pripravuje sa odvolanie
Hrhov – uver zo Slov. rozvojovej banky odsúhlasený, zmluvu urobí právnická kancelária JUDR. Kvasnica
Preteky na vodách RADY – Michalovce na prospekte chyba logo MsO a RADY
Z. kapor odsúhlasený, p. Lauš upozornil MO Sereď
na odvod RADE
14.1.2023 Výjazdové zasadnutie RADY – Slov rýb Biely potok, Príbovce
2, Rýb. dom na Hviezdoslavovej –
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Uznesenie — strecha nastúp v decembri( ak to umožni počasie)
Uznesenie – úpravy a práce na malej zasadačke prevedené
– ukončené práce elektro
Poistenie – zrušiť starú poistku a poistiť novy RD
3, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá – pokladník
Výbor sa zaberal s prácou ekonóma, odhlasoval výmenu na tomto poste !
Stav na účtoch K 16.12.2022 – SlSP , Prima – .
Úhrady – poz. fond 508e, kalendáriky -358e, šťuka -856e, pstruh -3700e,
Prijem 2% z RADY – 233€
Úhrada -Náklady na Rýb. dom 23 352€
Budeme uhrádzať – zaplechovanie strechy
KsK – zaslané vyúčtovanie, potvrdené bez závad

4, Hlavný hospodár –
Ceny povoleniek pre rok 2023 – zverejnené na stránke
Predaj povoleniek na rybolov pre rok 2023 začína v pondelok 19.12.
zverejnené na stránke.
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Ceny zľavnených povoleniek a čl. známky pre rok 2023 odsúhlasené výborom !
Návrh p. Kačmarského – RS ktorá sa nezúčastňuje kontrol a neodovzdáva mesačné
hlásenia nemá nárok na zľavnené povolenia.
Zarybnenie k 16.11.2022 – Skutočnosť 65 913 €
Miestny rybársky poriadok zverejnený a je už vytlačený v počte 300ks.
Cenník násadových rýb pre rok 2023 – zaslaný zo Žiliny
Požiadať o dotáciu Mesto Michalovce zodp. p. Kalkahuz
5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Podaná žiadosť – schválená , 10.12. na zasadnutí RADY. Veľa zmien v cenách a Média.
6, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída, Lucia Bend. Urobené jednanie Motel Kamenec – cena lístka 60€ . Obsadenosť okolo 150 osôb.
7, Rybárska stráž – poistenie do februára do Žiliny, školenie rybárskej stráže v januári 2023.
8, Diskusia p. Kačmarský – poďakoval výboru za prácu v r. 2022
– oznámil výboru ukončenie práce ichtyológa Ing Géciho
p. Angi – poďakoval výboru a predsedovi za prácu v r.2022
p. Balint – upozornil na neukončené práce na chatke v Budkovciach
Zapísal p. Angi Peter