Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 16 . 11 . 2022 06 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 16 . 11 . 2022
06 /2022
Uvítanie
1,         Zasadnutie RADY  12.11.2022
Komisie  – p. Šaffa zarybňovacia komisia
Disciplinárna komisia – po prvýkrát bez členov RADY, za Koš.kraj p. Šimko – Sečovce
Elektronizácia – pokračuje , p. MADA predstavil 1. etapu – členská základňa
Schválená komisia pre elektronizáciu- za KE Ing. Cuker
Hrhov- tajomník predstavil záujem a platbu. Prvá platba 700000 tohto roku, ostatné úver. Banka ma záujem financovať. Diskusia ohľadom veľkej čiastky. Nakoniec hlasovanie 24 za 8 sa zdržalo hlasovania .
Utvorená komisia na posledné pre jednania kúpy Hrhova , za KE p. Šaffa.
Pov. Bystrica – 8.12. Rozsudok. SRZ trvá a odvoláva sa.
Limity povoleniek pre tajomníka, prezidenta, členov RADY a organizácie.
Odvolanie p. Oravca- čestné prehlásenie doložil no nepredložil ukončené vzdelanie, výpis z registra. Predseda volebnej komisie čestné prehlásenie prehliadol.
Zasadnutie RADY bude 10.12.
Zasadnutie komisie Hrhov -urči termín tajomník.

2,         Rýb. dom na Hviezdoslavovej –
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Uznesenie — strecha nastúp v decembri.
Uznesenie – zateplenie – pred dokončením.

3,         Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá zodp. pokladník
Stav na účtoch K  16.11.2022 – SlSP, Prima .
Úhrada – športová -ubytovanie 300€, vaďo – 180, barbo 121, spp 200, srz mrena, nosaľ 4060, rýb. stráž oblečenie členov RS 376,80, rýb. zemplín zubáč 748, SRZ Žilina šťuka 1900 , zubáč 500ks 2000€, podustva 5000ks – 750€
Náklady na Rýb. dom zatiaľ -16805€
KsK – úloha trvá, zaslané vyúčtovanie, nepotvrdené  ?

4,         Hlavný hospodár –
Povoleniek pre rok 2023 – zverejnené na stránke
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Ceny zľavnených povoleniek a čl. známky pre rok 2023 odsúhlasené výborom !
Zarybnenie k 15.11.2022 – 61 357 €  , ostáva uhradiť pstruh
dúhový 1000kg.

5,         ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Podaná žiadosť , bude schvaľovaná 10.12. na zasadnutí RADY.

6,         Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída, Lucia Bend. Urobené jednanie  Motel Kamenec – stravná jednotka , s hudbou ohľadom cien ,  cena lístka  zverejniť  60€ .

7,         Diskusia

Zapísal p. Angi Peter