Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 15. 3. 2023 02 /2023

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa február 15. 3. 2023
02 /2023
Uvítanie
1, Zasadnutie RADY 25.2.2023
Elektronizácia – ponuka Český rybársky zväz, predstavili zástupcovia
Sprava tajomníka – živ. prostredie, bobor a rybo žravé vtáky
zvýšené náklady na krmivo dotácia 94000e
máj – SRZ organizuje konferenciu klimatické podmienky
v jari nákup 40t kapra z ČR
Práca s mládežou – občianske združenie p. Jašo, pripravuje sa elektromagnetická učebnica
Pov. Bystrica- požadujeme doplniť 102 bodov a dodať materiály
Schôdze – termín do 30.4.
Rozpočet vrátený na dopracovanie
Vestník RADY – stanovy tlačiva 100ks došli, Objednávka násadových rýb – Zaslaná.
aj pre jar 2024. Štatistické údaje a výkazy zaslané na Radu, Poistenie RS – zaslané
2, Rýb. dom na Hviezdoslavovej –
Zateplenie a fasáda – jeseň 2023 podľa stavu financií
3, Ekonomika –
Stav na účtoch K 31.1.2023 – SlSP , Prima .
Úhrady – web stránka odsúhlasené , príručka ml. rybára 203€, SPP 267€
Úhrada -Náklady na Rýb. dom k 2.1.2023
RD – r.2023 – 14736e
Daňové priznanie – odovzdané,
Nova fi.ekonomika dohodnutá od 1.1.2023.
Prístup k účtu umožnený .
Zmluva podpísaná 13.3.2023
4, Hlavný hospodár
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Požiadané o dotáciu Mesto Michalovce odoslané, doplnené.
Školenie mladých rybárov apríl 2023
Brigáda Baňa- náletové dreviny
Revírne tabule Krivošťany, Pozdišovce
5, ZEMPLÍNSKY KAPOR 15.ročník
Média – písomná dohoda, zmluva
Výber družstiev urobený. Začínajú platby.
6, Mestská konferencia 2.4.2023 – predložiť správy
Výbor vypracovať program
Pozvánka – zverejnená na stránke, Facebooku a nástenkách.
Kronika – urobiť rok 2022
7, Rybárska stráž – poistenie zaslané do Žiliny,
Pripraviť program školenia.
školenie rybárskej stráže 25.3. 2023. Pozvaný veliteľ RS p. Gavenda, polícia, zástupcovia z TV
8, Športová činnosť – spracovaný rok 2023 plán súťaži
9, Brigádnická činnosť – spracovaný plán brigád na rok 2023
10, Diskusia – Ing. Ivanko – práce na chatke Budkovce- podľa stavu financií

Zapísal p. Balint Tibor