Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 13 . 10 . 2022 05 /2022

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 13 . 10 . 2022
05 /2022
Uvítanie

1, Rýb. dom na Hviezdoslavovej –
– pokračovať v úprave a oprave budovy
Uznesenie — strecha nastúp v október
Uznesenie – zateplenie – október,
Vybavenie kuchyne zodp. p. Macko – odsúhlasené podľa zoznamu
2, Ekonomika –
pokladník – viesť evidenciu vydajov na novom Rýb. Dome – úloha trvá zodp. pokladník
Stav na účtoch K 13.8.2022 – SlSP , Prima .
Úhrada – jesenné zarybnenie kapor K3 – 38 487€,
Náklady na Rýb. dom zatiaľ – 13 613 €
KsK – úloha trvá, zaslané vyúčtovanie
3, Hlavný hospodár –
Objednávka povoleniek pre rok 2023
Paľkov – vod. prípojka , úloha trvá
Výbor ceny povoleniek a čl. známky pre rok 2023 zverejni na stránke!
Zarybnenie k 10.10.2022 – 52 649€ Plán 54 798€, ostáva zubáč , šťuka, pstruh
dúhový
4, ZEMPLÍNSKY KAPOR 14.ročník
Poďakovanie rozhodcom a org. štábu.
Urobené vyúčtovanie, ukončené.
7, Ples rybárov Motel Kamenec 14.1.2023, Pyramída. Urobiť jednania na Kamenci- stravná jednotka, s hudbou ohľadom cien , určiť cenu lístka a zverejniť -úloha trvá.
8, Športová činnosť – kaprová liga , celkové umiestnenie nášho družstva 4.miesto.
9, Snem – bude v mesiaci október 14,15 Tále hotel Partizán. Odhlasovať použitie sl. auta. Kandidáti do RADY.
10, Disciplinárka – výbor vrátil rozhodnutie p. S.T. disciplinárke na ďalšie pre jednanie.

Zapísal p. Angi Peter