Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z dňa 10. 12 . 2021 04/2021

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z dňa 10. 12 . 2021
04/2021
Uvítanie
Vážení členovia výboru,
v súlade s prijatým uznesením 7/2021 sa dňa 10.12.2021 (piatok) uskutoční dištančné zasadnutie výboru MsO Mi formou elektronického hlasovania a pripomienkovania k jednotlivým bodom predloženým vám v zápise.
1, zhrnutie roku 2021 nevyjadrovať sa – predniesol predseda MsO
2, Zemplínsky kapor – 14.ročník r.2022
Návrh 14.ročnika Z. Kapra 17.9.2022 – 24.9.2022. Podrobnosti –
samostatné stretnutie.
3, Ekonomika –
Pozemkový fond – VN Budkovce úhrada za rok 2021-125€,
Stav na účtoch – SlSP , Prima
Neuhradené, nevyfakturované – 2t K3- 6000€,
Úhrady – RADA – 450kg K3- 1080€. , 900kg Budkovce Uhradené , Choňkovce 100kg uhradené – spolu 2800€. , Rybárstvo Zemplín kapor K3- 15 246€ , K3 , pleskáč, zubáč -4851€ ., RADA pstruh 1750€, Orange 119,47€,POZ fond – Budkovce 121,77€,
Inventúra za rok 2021 previesť do konca r.2021 – poverený pp.Kačmarský, Janoušek, Balint, Ivanko, Rožko
4, Brigádnická činnosť
Chata Budkovce – pripraviť do rozpočtu pre rok 2022 ďalšie opravy a práce, zodp. Ing. Ivanko a výbor MsO
Chatka Lúč – dokončiť opravu rybárskej chatky. Úloha trvá. Zodp. p. Macko
5, Hlavný hospodár – Jesenné zarybnenie
– Zarybnenie kaprom K3 .
Predaj povoleniek pre rok 2022 začiatok 13.12. v predajni PETER za dodržania pandemických opatrení . Zverejniť na stránke zodp. výbor.
6, RS – zhrnutie práce za rok 2021 – veliteľ p. Kalkahuz,
7, Disciplinárna komisia- zhrnutie práce za rok 2021 p. Pjura
8, Kontrolná komisia – zhrnutie práce za rok 2021 p. Janoušek
Rôzné : p. Balint – osadenie mreži na chatku Budkovce- odsúhlasené! Úloha trvá