Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 21 .6 .2012

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 21 .6 .2012

Na úvod predseda MsO privítal prítomných členov výboru

Nové úlohy:

1, Predseda MsO na úvod zhodnotil VI. ročník Šíravského pleskáča
Poďakoval členom výboru za výborne zvládnuté podujatie, viď ohlasy organizácii

2, Informácia hospodára, hospodárov
– informoval o výsledku úhynu rýb z 7.6. na Laborci- prívalový dážď, informovaný ichtyológ RADY a Životná prostredie
– prevedené kosenie okolo chát na Z. šírave
– požiadal o urobenie regálu na chate Paľkov – odsúhlasené zodp. p. Balint
– opravený voj. stan a pripravený na tábor MR
– rot. kosačka je v oprave
– 21.5- zarybnenie z RADY 50 000ks kapor Kr
– zakúpená motorová píla, stará sa dá do opravy
– Stav na rybníkoch
Informoval – Stav predaja povoleniek na rybolov
Kontrola hasiacich prístrojov – prevedená – je potrebný zápis
Doriešiť orezanie lipy zo zadu Rýb. domu , zodp. MUDr. Rudáš
– 19.6. – jednanie na Povodí – oprava hrádze v Budkovciach a stav na VN Kolibabovce

3, Ekonomika
Stav na účtoch SLsP a Dexia
Prevedená úhrada – za členské známky
Stav pokladne p. Angi,
Nájom priestorov v Rýb. dome- ostáva 3 poschodie 35m2.

4, p. Hujdič – Rybárska stráž
Spoločné kontroly na Sobraneckú a spoločné kontroly pokračujú podľa plánu
3.6. , 16.6. – spoločná kontrola

5, Brigády- zabezpečenie Tadián
23.6 – Pozdišovce brigáda – kosenie hrádze, zabezpečiť brigádnikov
Pozdišovce – dokončiť lavičky a stoly
Udržiavať poriadok na výpustnom kanály

6, VI. Rybársky ples 19.1.2013
Informácia

 

7, Športová činnosť- informácia o pretekoch
20. júla až 22. Júla Tábor mladých rybárov – nahlásených 25 ml. rybárov
Pripraviť program, stan, stravu
Zodpovedných 5 členov výboru
Pozvánka na pretek výborov MO Snina – zúčastnia sa pp. Šaffa, Sisák, Seman

8, Zemplínsky kapor 2012
8.9.- 15.9. Prípravy pokračujú podľa plánu
K dnešnému dňu zaplatené štartovné 40 družstiev

9, Stav petície – informoval p. Angi
Neodsúhlasená, bližšie informácie na web stránke

10, Hospodár Zemplínskej šíravy – informoval o love po 1.6.

11, Prevedená kontrola služobného auta- kilometre, tankovanie

Výborové schôdze do konca roka 2012 :

26.7. , 11.8. , 27.9. , 25.10. , 22.11. , 21.12. ,

DISKUSIA