Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 17. 2 .2011

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 17. 2 .2011

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny
V úvode jednania predseda MsO SRZ v Michalovciach p. V. Šaffa privítal prítomných členov

 

1, IV. Rybársky ples
Vyhodnotenie, poďakovanie patrí všetkým ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu plesu : p. Tegi, Hujdič, Kačmarský, Angi, Sisák a Rudáš , Tadian , za pomoc pri dovoze a celoročnej práci okolo plesu p. Balintovi
Je urobené DVD,
V. Rybársky ples bude 28. 1. 2012 v Zlatom Bažante, hudba Piramida
Obsadené 250 ľudí – vstupného na 27€.
2, Informácia hospodára,
V polovici januára na rybníkoch boli vyrezané otvorí do ľadu – Baňa, Pozdišovce, Vinné jazero
Správa na mestskú konferenciu je spracovaná a bude prečítaná na Mestskej konferencii
Polovica členov neodovzdala prehľady o úlovkoch, slabá účasť na brigádach, upraviť členskú známku z dôvodu väčšieho zarybnenia. návrh na riešenie na Mestskej konferencii.
Školenie mladých rybárov v marci

3, Žiadosť o vstupy – predložená na Povodie, zabezpečiť jednanie MUDr. Rudáš

4, Informácia – JUDr. Sabadoša pozemkový fond

5, Ekonomika
Podaná informácia o stave Ing. Mikolaj
stave v pokladni informoval pokladník MsO p. Angi
6, p. Hujdič – Rybárska stráž
Kontroly boli jedine na výpustnom kanáli
Aktív Rybárskej stráže v marci

8, Dňa 12.2.2011 bola členská schôdza v Budkovciach
Predseda MsO poďakoval za dobré pripravenú schôdzu/ bližšie je zverejnené na web stránke
Mestská konferencia 27.2.2011 v Nemocnici Š. Kukuru o 8:00hod.
Predložili správy – p.Kačmarský hospodár
p. Hujdič rybárska stráž
p. Seman športová činnosť
p. Tadián brigádnická činnosť
Zvolané predsedníctvo na posúdenie stavu a rozdelenie úloh – pondelok 21.2.2011
Pripraviť komisie
Zaslať pozvánky pre hostí
9, Žiadosť o členstvo – jedná žiadosť p. Hlavač

10, Tadián -Rozpis brigád 2011 urobený, spracovať v A6 na Mestskú konferenciu
Žiadosť na vývoz materiálov na zasyp v Zalužiciach doriešiť

11, Zemplínsky kapor- stav prihlášok
Výbor potvrdil účasť na Carpshow Bratislava 19.2. 2011 pôjdu piati členovia.
Vytlačené plagáty pre tuto výstavu.
Hlavný rozhodca na Mestskej konferencii v diskusii požiada záujemcov o rozhodovanie , aby sa prihlásili.
12, MUDr. Rudáš – pracovať na realizovaní podmienok Zempl. šírava na RADE.
Pripraviť jednanie ohľadom Z. kapra.

13, Najbližší výbor bude 17.3. 2011
Diskusia –