Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce 23 . 10 .2014

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce 23 . 10 .2014

Pritomní : podľa prezenčnej listiny

1, Dohoda o užívaní WC – Baňa zodp. Ing.Tadián
Nájom dolných priestorov – nový nájomca, zmluva vypracovaná
List z Mesta Mi – cena primátora odovzdanie 7.11.2014 o 17:00
2, Prípravy na snem
Informácia o zaslaných pozvánkach – nedostal p. Angi
Na 24.10. zvolaný Košický kraj do Kráľovského Chlmca – p. Angi nedostal pozvánku – telefonický volaný tajomník, sekretariát,
Volaný MUDr. Rudáš- nedostihnuteľný dovolenka
Ďalší postup- odovzdať pozvánku MUDr. Rudáš a tak môžu zaslať Angimu
3, Ekonomická časť
Účty – stav po vyplatení povolení
Úhrady 23 334€ za povolenia
Pokladňa stav ,
Odovzdať účtenky pre Mesto MUDr. Rudášovi
4, Hospodár
Uznesenie !!!
Ceny povolení na rybolov pre rok 2015
čl. známka 23€
miestne povolenie 43€
zväzové povolenie ostáva 73€
dôchodca, ženy, študenti, ZŤP už platiaci 30€
Z. šírava 17€
Zmena – Noví členovia, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP majú nárok na zľavnené povolenie až po 3 rokoch členstva v MsO SRZ Michalovce !!!
Zľava sa netýka výsluhových dôchodcov, ktorí vstúpia do MsO SRZ Michalovce od roku 2015!!!Platia plnú hodnotu Miestneho povolenia t. z. 43€.
zarybnenie, stav na rybníkoch,
Stav Kolibabovce
Rýb. poriadok – doplnenie a dať na tlač

5, Rybárska stráž – Vyhodnotenie
Pretek J. Nadzama 11.10. – vyhodnotenie
25.10. – Pretek Rýb. stráže Lúč
6, Športová činnosť
Žiadosť o uskutočnenie Z. kapra 2015 potvrdené 19.9.-26.9
DAIWA CORMORAN – baličky pre deti -urobená ponuka
7, Brigádnická činnosť
Zempl. šírava – mail Ing. Baláža splnené
Výpustný kanál brigáda 13 vriec
8, VIII. Rybársky ples
Prvá informácia – Zabezpečenie Hudba, Miestnosť, Jedálny lístok, Ryby Vstupenky, Sponzori,

9, VII. Ročník Zemplínsky kapor 2015 – 16.10.2014 list odsúhlasenie súťaže
Návrh alebo 19.9. až 26.9
Sponzori – zaslanie
10, Výborové schôdze rok 2014 20.11 , 19.12 ,

DISKUSIA