Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru 20 .2 .2015

Uvítanie predsedu

1, Oboznámenie po mimoriadnom výbore so štatutármi list z RADY,
2, Oboznámenie z poznatkami zo zasadnutia RADY 14.2.2015
zarybnenie Z.Š. , odvod za členské známky, personálne zmeny, zástupcovia do Slovrybu,
3, Organizačný poriadok- p. Angi- oboznámenie na OO a Mestskej konferencii
Prijaté a odsúhlasené Uznesenie č. 3 a 4/2015 – informovať na OO a Mestskej konferencii

4, Ekonomická časť
Účty – SLsP , Príma
Uhrady – SPP 335€,SCHMIT tlačiareň – 41€ pochvalné, SPP 324€ február,
Šp.reklama TV- pera, zapaľovače, metre Mestská konferencia.
Pokladňa stav ,
Rozpočet 2014, 2015
Kontrolná komisia- zasadnutie 19.2.

5, Hospodár,
Jednanie na polícii
Jednanie na Povodí ,
Jednanie Mestský úrad – životné prostredie PCB, pomoc pri odvoze smetia šírava,
Výpustný kanál oprava v apríli
Informácia miestne povolenie – ako to robia v TV a KE
Stav predaja povoleniek
Prejednané ponuky a cenníky obdŕžané k termínu schôdze
Prejednáne žiadosti o vstup do MsO – 11 členov požiadalo, neodsúhlasené 2 Horvath A. a Horvath J.

6, Obvodné organizácie termíny členských schôdzi – účasť jednotlivých členov výboru.
OO Budkovce – členská schôdza 21.2. – 9:00
OO Strážske – 22.2. – 16:00
OO Sobrance – tohto roku nebude
1.3. Vranov Členská kto pôjde -obsadia pp. Sisák , Seman
1.3. Trebišov Členská schôdza- pp. Balint, Hujdič
1.3. Kráľovský Chlmec – pp. Šaffa, Kačmarský
28.2. – Výstava Trenčín – Šaffa, Angi, Kačmarský, Balint
7.3. Športové družstvo – Rybársky dom
15.3. – Aktív Rybárskej stráže
21. , 22.3. Školenie mladých rybárov- členovia výboru
Pripraviť správy za jednotlivé činnosti Kačmarský, Mikolaj, Kontrolná
Zverejniť Plán brigád a Športovú činnosť

7, Rybárska stráž
Spoločná kontrola 2x
Pozastavenie výkonu – Šolc Jaroslav
Obnovenie činnosti – p. Jaščur
Vyradenie p. Balický – úmrtie
Pripraviť nových členov Stretava- Čierna voda 2,Sobrance 1, Strážske – hospodár, 1 Ryb. stráž

7, VII. Ročník Zemplínsky kapor 2015
Termín 19.9. až 26.9
Sponzori – zaslanie
Účasť na výstave v Prahe – informácia
K 22.2. – 58 družstiev

8, Mestská konferencia bude 8.3.2015 – Zlatý bažant,
Zaslané pozvánky Tajomník, Viceprezident,Primator, Trebišov, Humenné, V.Kapušany, Vranov, Čierna n/T, Sečovce
Zabezpečenie pri vstupe, odovzdanie darčekov, predsednícky stôl, tombola, televízor,
Schôdzu povedie podpredseda p. Sisák.

DISKUSIA : Výborové schôdze rok 2015 26.3., 23.4. ,21.5 , 25.6,