Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 7. 9. 2019 Č.08/19

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 7. 9. 2019
Č.08/19

Uvítanie predsedu
1, Mimoriadna členskú schôdza!
Výbor dodržal všetky podmienky podľa volebného poriadku a zverejnil konanie Mimoriadnej Mestskej konferencie , ktorá sa bude konať 29.9.2019 v Zlatom bažante.
Program je určený RADOU Žilina, ktorá zverejnila Metodické pokyny pre konanie Členských schôdzi.
1, Voľba komisii
2, Zvolenie 2 delegátov za organizáciu na Mimoriadny snem v Žiline a jedného náhradníka.

2, Ekonomická časť
Stav na účtoch – SLsP k 7.9. , Príma k 7.9. ,

4, Zemplínsky kapor XI. ročník-
Školenie rozhodcov a org. štábu s brigádou 7.9. – poučenie rozhodcov
Žiadosť o športový pretek – RADA odsúhlasená
Úprava pravidiel- žltá karta

5, Školenie na VN Orava – malé lodné motory
zúčastnia sa pp. Kačmarský, Tegi
Výbor odsúhlasil použitie služobného auta.

DISKUSIA :
Výbor september – 26.9.