Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 30 . 9 . 2020 Č. 6/20

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 30 . 9 . 2020
Č. 6/20

1, XII ročník Zemplínsky kapor 2020
Poďakovanie org. štábu, rozhodcom
Vyúčtovanie po dodaní všetkých faktúr, predbežne sme na nule.
Poriadok po súťaži

2, Odkúp a vykúp pozemkov
Chata Paľkov – nevyriešené , list išiel na Povodie Banská Štiavnica
odpoveď z SVP – 4.8. bol návrh zmluvy zaslaný na Generálne riad.
Generálna – bez výsledku
Sl.poz.fond – nájomná zmluva do roku 2027 , odišla na odsúhlasenie do Bratislavy

3, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 30.9. 2020
Príma k 30. 9.2020
Úhrady – čln 813, altánok Rybnica – 1000€,
Dobropis Rada 1500e
Príde fa za K3,K4,pstruh.

4, Športová činnosť
Pozvánka MO Vranov n/T – 3.10. Domaša – zrušené
Pozvánka MO Trebišov – 10.10. Byšta
Športové družstvo – historický postup Michaloviec do I. ligy LRU plávaná

5, Hospodár
Vyhodnotenie predaja r.2020
Povolenia pre rok 2021 – objednávka
Jesenné zarybnenie K3,K4
OO Sobrance – požiadavka na označenie revírov tabuľami splnená
Hosťovacie povolenia na revíri Vinné, Budkovce I,II , Laborec č.2 ,
Výpustný kanál, Blatce Lapoš – predaj ukončený

6, Rybárska stráž – info
Poistenie RS na RADU 80€ uhradené 27.9.2020
Pretek RS -24.10. Lúč

Diskusia p. Tegi – sťažnosť a napadanie rybára
Vyjadrenie výboru- Vybor MsO Michalovce žiada Disc. komisiu na predvolanie člena T.K. a začal riešiť menovaného podľa § 3 odst.6 Disc.poriadku.
p. Ivanko – životné prostredie , výrub stromov
– nakup okien na chatku , prekladá sa na rok 2021
p. Balint – vyzvať OO Sobrance na náter altánku
Chatka Lúč riešiť zamakanie a opravu
– riešiť členov využívajúcich toto zariadenie