Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 28. 2 . 2020 Č.2/20

Uvítanie

1, Vyhodnotenie Čl. schôdzi OO
OO Budkovce -požiadavka na 2 auta kameňa VN Budkovce I
Uznesenie – prijaté jednohlasne
2, Mestská konferencia – pripravenosť, program
3, XII. ročník Zemplínsky kapor –
Info o účasti na výstave v Prahe, zabezpečení
Pokračovať v zabezpečovaní sponzorov
4, Odkúp a vykúp pozemkov
Z. šírava chatka Paľkov – vybavuje sa,
Budkovce – chata , pripravuje sa zmluva o odkúpe
Žiadosť – Fond nár. majetku – Budkovce Dúbravka
Rybársky dom –
Komisia pre odpredaj – úloha trvá
Rybnica -, OO začína s výstavbou na prvej brigáde.
5, Ekonomická časť
Info
Účty – SLsP k 28.2. 2020,
Príma k 28. 2.2020 ,
Úhrady- VSE70€, SP.REKL,TV – kľúčenky, diplomy, preukazy -655€
Uznesenie – zakúpenie pc pre ekonomiku odsuhlasené výborom jednohlasne

6, Hospodár
Jarné zarybnenie a predložený plán zarybnenia pre rok 2020
Povolenia pre rok 2020
Kokosové vlákno – potreba objednať 1 balík
Školenie ml. rybárov – termín hneď po Mestskej konferencii, výzva formou pozvánok
Povodie vstupy na rok 2020 – vybavené,

7, Rybárska stráž – p. Kalkahuz
Informácia o kontrolách a zadržaných povoleniach

8, Disciplinárna komisia – začína platba formou vloženia na účet

DISKUSIA :
Výbor marec – 26.3.2020