Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 26. 10. 2019 Č.10/19

Uvítanie predsedu
Poďakovanie za prácu v roku 2019 členom výboru, Kontrolnej komisii, Disciplinárnej komisii, Obvodným organizáciám, Rybárskej stráži

1, Zemplínsky kapor – spracované vyhodnotenie je k dispozícii KK nahliadnutiu,
Daň z výhry 1 571,60
Ostáva zo Zempl. Kapra 2019 + 2 319€ v SlSP
hotovosť nevyčerpaná 610 €
————————————————————————————
2 929 €

2, Mimoriadna Mestská konferencia 29.9.2019
Zúčastnilo sa 51 členov – za účasť predseda navrhol, aby prítomní na Mimoriadnej Mestskej konferencii pri kupe povolenie pre rok 2020 obdŕžali miestne povolenie iba za odvod Rade 2€. Návrh výbor odsúhlasil.
Zvolený zástupcovia na snem pp. Šaffa, Angi
11.10.2019 – zasadnutie Košického krája v KE- zápis ,poverený viceprezident za KE odovzdať na RADU, Koš. kraj trvá na celkových voľbách a nesúhlasí so zmenou stanov
Uznesenie – Vybor odsúhlasil hlasovaním použitie sl. auta na cestu Žilina a späť 23.11. aj s úhradou nákladov.

3, Odkúp a vykúp pozemkov
Z. šírava chatka Paľkov – vybavuje sa, List s vypísaním a odoslaním návratky pripravený .
Budkovce – chata , v jednaní
Žiadosť – Fond nár. majetku – Budkovce Dúbravka
Rybársky dom –
Komisia pre odpredaj –
Oboznámenie so stavom JUDr. Sabadoš
Rybnica – súhlas s prístreškom od Povodia, OO začať s výstavbou !!!.

4, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 26.10. , Príma k 26.10. ,
Úhrady- SPP-243,00, WECKO-540€ Z. kapor, Gastro- 357€ Mim. mestská konf., Sl.poz.fond – nájom Budkovce 125,27€, SRZ RADA – pleskáč PL1 – 280,00, Rybárstvo Zemplín – 26 400€ kapor K3, Stretnutie výborov 26.10. rekl. predmety 681 € + poháre + ceny .Podustva – 1091€,
Pokladňa – stav

5, Hospodár
Jesenné zarybnenie
Objednané povolenia pre rok 2020, nedošlo k zmenám až na výšku brigádnického.
Školenie vodca plavidla- september, Orava, zúčastnili sa pp. Kačmarský, Tegi

6, Rybárska stráž – p. Kalkahuz
Informácia o kontrolách a zadržaných povoleniach

7, Športová činnosť –

8, Kontrolná komisia – informácia

9, Pozvánka z Mesta Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 29.11.2019 o 17h. Mestské kultúrne stredisko

10, Rybársky ples – 18.1.2019 Motel Kamenec, začiatok predaja vstupeniek 4.11.2019, hudba, program

11, Pozvánka na 40 výročie MO Streda n/Bodrogom – 15.11.2019
zakúpenie plakety k oslavám , odsuhlasené.

DISKUSIA :
Výbor september – 28.11.