Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 23. 1. 2020 Č.1/20

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 23. 1. 2020
Č.1/20

Uvítanie
Poďakovanie za prácu v roku 2019 členom výboru, Kontrolnej komisii, Disciplinárnej komisii, Rybárskej stráži

1, XIII. Rybársky Ples – zhodnotenie
predložené vyúčtovanie
XIV. Rybársky ples bude 16.1.2021 Motel Kamenec,
hudby PIRAMIDA, LUCIA BEND
2, Vestník 1/2020- prejednané všetky body
3, XII. ročník Zemplínsky kapor –
Rada odsúhlasila športový pretek v dňoch 19.9. až 26.9.2020 jednohlasne

4, Predložený Plán práce výboru pre rok 2020
5, Disciplinárny poriadok – Rada odsúhlasila s platnosťou od
1.1.2020

6, Odkúp a vykúp pozemkov
Z. šírava chatka Paľkov – vybavuje sa, List s vypísaním a odoslaním návratky.
Budkovce – chata , v jednaní
Žiadosť – Fond nár. majetku – Budkovce Dúbravka
Rybársky dom –
Komisia pre odpredaj –
Oboznámenie so stavom JUDr. Sabadoš
predaj a nákup Ryb Domu – dať to na starosť vybraným realitným kanceláriám – hoci za poplatok ,my ako komisia sme zlyhali v tejto oblasti Zmena člena komisie – p. Michalka nahrádza predseda KK p. Janoušek. zistiť či realitná kancelária by nebola schopná za nás odkupovať pozemky pri VN – hlavne Pozdišovce , Budkovce I. II. a V. Rybnica .
Zodpovedný p. Angi .
Rybnica – súhlas s prístreškom od Povodia, OO začať s výstavbou.
7, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 31.12. 2019, k 23.1.2020,
Príma k 31. 12.2019 , k 23.1.2020 ,
Úhrady- SPP 484, Schmit tlač ples 300,84, Šp.reklama- baner,plaketamikiny RS – 369 €.
Pokladňa – stav
Žiadosť – príspevok Mesta Mi mládež 1600€
Uznesenie – 50 výročie odmena p. A.I. -životné jubileum

8, Hospodár
Jesenné zarybnenie
Povolenia pre rok 2020 a začiatok predaja 18.12.2019,
Uznesenie – zľavnené povolenia pre rok 2020 prejednané – odsúhlasené podľa predloženého zoznamu – uznesenie.
kokosové vlákno – potreba objednať 1 balík
SVP – identifikácia vodných útvarov
Lovné miery – najväčšia lovná miera je už aj v RP
Rybársky poriadok na rok 2020 bolo vytlačené 500ks , vydáva sa pri predaji
Potreba nákupu liečiva RUPIN
Povodie vstupy na rok 2020 – zaslané,
Spracovať plán brigád pre rok 2020 – spracované, odsúhlasené brigády
Prejednané – 6 prestupy odsúhlasené, nové žiadosti o prijatie odsúhlasené až na jednu, skúšky nových členov v polovici februára.

9, Rybárska stráž – p. Kalkahuz
Informácia o kontrolách a zadržaných povoleniach
Do 28.2.2020 predložiť na RADU zoznam členov RS na poistenie- predložené
Nový členovia kontroly
Zodpovedný veliteľ RS Michal Kalkahuz .

10, Športová činnosť –
RYPOMIX – pre rok 2020 spojiť sa s p. Jaššom
Spracovať športovú činnosť pre rok 2020.
Výbor hlasovaním odsúhlasil zvýšenie rozpočtu pre rok 2020 pre
športové družstvo o 1500€.

11, Kontrolná komisia – informácia
Obdŕžali sme list z KK Rady – postup organizácia ohľadom sťažnosti
A.R. bol správny.

12, Disciplinárna komisia – ospravedlnená účasť predsedu
Žiadosť p. Čičák V.

13, Obvodné členské schôdze – OO Sobrance 23.2. , OO Budkovce 16.2. ,
OO Strážske – 22.2. ,
Mestská konferencia 15.3.2020 Zlatý Bažant
Pripraviť návrhy na vyznamenania, jednotlivé správy.

DISKUSIA :
Výbor január – 27.2.2020