Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce 03/20 zo dňa 2. 5 . 2020

Zápis z výborovej schôdze MsO SRZ Michalovce zo dňa 2. 5 . 2020
Č. 3/20

Uvítanie
Predseda MsO zvolal predsedníctvo Výboru MsO na stretnutie s hospodármi OO ohľadom ďalšieho postupu v brigádnickej činnosti MsO a OO.
1, Brigádnická činnosť
– Tajomník MsO oboznámil prítomných z planom a postupom pri ďalšej
činnosti pláne a uskutočnení brigád
– V diskusii boli upravene všetky možnosti brigád a všetky možnosti
realizácie a zodpovednosť za bezpečnosť a dodržiavanie COVID 19
– Zodpovední za brigády budú hospodári OO pp. Varga Miloš, Horňák Marián, Stričko Marián, Geroč Peter. Z MsO Michalovce pp. Kačmarský Rastislav, Balint Tibor, Šaffa Vladimír, Peter Angi . Bližšie info ohľadom brigád bude zverejnené na stránke od pondelka 4.5.2020.
Výbor MsO a výbory OO žiadajú členov, zúčastnených na brigádach,
aby dodržiavali pokyny vedúcich brigád, nezhromažďovali sa
a používali všetky hygienické prostriedky.

2, Mestská konferencia –
Výbor MsO rozhodol počkať do 15.5. a po tomto termíne v prípade
pokračovania pandémie COVID 19 , odovzdať vyznamenaným
vyznamenania, ktoré im mali byť odovzdané na Mestskej konferencii.
Ďalšie kroky výbor posudi v termíne do 15.5.
3, XII. ročník Zemplínsky kapor –
Organizačný štáb urobil výber družstiev s tým , že by sa pôvodný termín
nemenil.
V prípade posunu termínu na október 2020 ostal by výber družstiev taký istý ako je výber na september.
V prípade uskutočnenia preteku iba pre družstva zo Slovenska , je vyber družstiev pripravený.
4, Odkúp a vykúp pozemkov
Budkovce – chata , zmluva o odkúpe predložená na kataster Mi, Požadovaná čiastka podľa znaleckého posudku vyplatená OU Budkovce
Rybnica -, OO začína s výstavbou na prvej brigáde.
5, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 29.4. 2020
Príma k 29. 4.2020
6, Hospodár
Povolenia pre rok 2020 – pokračuje možnosť platby cez účet v Prima banke, Obnovilo sa zakúpenie povoleniek v Rýb. dome a predajni PETER.

Diskusia