Skip to main content
Späť na všetky vyznamenania

VYZNAMENANIA

2021

Vyznamenania za rok 2020
udelené na Mestskej konferencii dňa 1 . 8 . 2021

Pri príležitosti významného jubilea a aktívnej práci v rybárskom zväze
udeľuje MsO Michalovce :

Kvetoslava BARTOŠIOVÁ Mi Moravany 217
Stanislav BENDA Mi Brekov 159
Ing. Miroslav FILIPČÍK Mi Suché 75
Miloš HLUBIŇÁK Mi Svornosti 1 , Mi
Peter KAMENCA Mi Švermu 19 , Mi
Peter KARLIK Mi Narcisová 3, Mi
Vladislav KIČINKA Mi Timravy 2 , Mi
Slavomír MICÁK Mi Moskovská 22, Mi
Miroslav POĽAČOK Mi Sibírska 2, Mi
Marián SABOL Mi Krásnovská 7, Mi
Štefan VARTAŠ Mi Hollého 57 , Mi

Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve – Diplom :

Andrej ŽINČÁK Mi Pozdišovce 110
Ing. Marián ŠTEFANČÍK STRÁŽSKE
Za vyznamný prínos a zasluhy v oblasti rybárstva Mestská organizácia udeľuje plaketu :

Ondrej KAŠAJ Staré 228
Juraj ĎURIK Budkovce 59
Štefan NADZAM Budkovce 261
Mestská organizácia SRZ Michalovce udeľuje :
Čestný odznak III. Stupňa

Blažej KURIPLACH Mi Višňová 10, Mi
Peter MAREK Mi Fialková 3594/1, Mi
Ľubosláv MIKULA Mi Bánovce n/Ond. 130
Michal SILADI Mi Štefániková 50, Mi
Mikuláš BUJDOŠ Mi
Gerard VASS Bu Žbince 196

Mestská organizácia SRZ Michalovce udeľuje :
Čestný odznak II . stupňa

Štefan KORENY Strážske Družstevná 502,07222
Jozef LUKČO Strážske Mierová 628, 07222
Michal KUCO Bu Žbince 36
Michal SOPKO Bu Falkušovce 2
Július TOTH Bu Bánovce n/Ond. 146

Mestská organizácia SRZ Michalovce udeľuje :
Čestný člen MsO SRZ Michalovce
Milan TEGI 77 rokov Mi Štefániková 28
Mikuláš KUDELAS 80 rokov Mi Murgaša 47
Štefan BALOGH 81 rokov Mi Palín 255
Slovenský rybársky zväz RADA Žilina udeľuje
Čestný člen SRZ
Vladimír Šaffa