Skip to main content
Späť na všetky vyznamenania

VYZNAMENANIA

2016

V Y Z N A M E N A N I A
ZA R O K 2 0 1 5

Mestská konferencia 13.3.2016
VÝBOR MESTSKEJ ORGANIZÁCIE SRZ MICHALOVCE
Pri príležitosti významného jubilea a aktívnej práci v rybárskom zväze udeľuje :

1, Šalacha Štefan 55 – SO

2,Ing. ANDRIŠOV Viliám 60r
3,Ing. Bilík Ladislav 50r
4,Gomboš Peter 50r
5,Horňak Jaroslav 60r
6,Hudák Mikuláš 60r
7,Jendželovský Marián 50r
8,Kočan Jozef 60r
9,Liskay Tibor 60r
10,Matej Miroslav 50r
11,Matta Ladislav 70r
12,Mitník Vladimír 60r
13,Nurko Peter 50r
14,Ondo Ján 60r
15,Polák Michal 60r
16,Raček Miroslav 60r
17,Sopoci Peter 50r
18,Takáč Štefan 60r
19,Vaľo Ján 70r BUD
20,Žaludek Ján 70r BUD
21, Kičinka Tibor 60r

Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve:
1-Pavol Paľo ,
2-Jaroslav Orosz ,
3-Tomáš Marinčák ,
4-Ladislav Jožio ,
5-Peter Karlík ,
6-Ladislav Kniežo ,
7-Kamil Gazulič ,
8-Stanislav Haluška ,
9-Boris Bihún ,
10-Pavol Sabovík
11-Marek Hreňo SO
12- Anton Greško SO
13-Milan Vaľo Strážske
14- Milan Tkáč Strážske
15- Miroslav Kurták BUD
16- Michal Lit BUD
17- Lukáš Polák BUD
18- Bartolomej Čonka Strážske
19- Peter Kočíš Strážske
20- Juraj Ďurik, BUD

Čestný odznak III. Stupňa :

1-Martin Buksar , SO
2-Marcel Roško , SO
3-Ing. Peter Timovčák SO
4-Jozef Figľar SO
5-Ing. Pavol Džurina SO
6-Ján Matovič ,
7-Matej Sapara,
8-Marián Horňák ,
9-Pavol Čižmarik ,
10-Matúš Slepák ,
11-Pavol Fedor , SO
12-Michal Ondo ,
13-Imrich Hovanec ,
14-Stanislav Hreha,
15-Peter Jakuboc
16-Štefan Nadzam, BUD
17-Miloš Varga, BUD
18-Ing. Jaroslav Kontuľ, BUD
19-Michal Kurták st., BUD
20-Ing. Andrej Ivanko BUD
21-Jozef Kanaloš BUD
22-Martin Rešovský , Strážske
23-Ján Petrik
24- Jozef Lukčo Strážske
25- Ján Tejgi Strážske
Čestný odznak II. stupňa :
Igor BABUĽAK,
Miroslav PUČEK ,
Miroslav MARCIN ,
Mikuláš REPKA,
Milan Tegi ml.
Slovenský Rybársky zväz RADA Žilina na návrh MsO SRZ Michalovce udeľuje :

 

Čestný odznak I. stupňa :
p. Ladislav PUSKAJLER,
MESTSKÁ ORGANIZÁCIA SRZ MICHALOVCE udeľuje
Čestný člen MsO SRZ Michalovce :

p.Michal DEMČÁK ,
p.Michal CIBÍK
p.Juraj ŠEKETA

Slovenský Rybársky zväz RADA Žilina na návrh MsO SRZ Michalovce udeľuje :
Medailu za MIMORIADNU A OBETAVU PRÁCU
V RYBÁRSTVE

p. Vladimírovi ŠAFFOVI