Pozdišovce sú pokosené !
Dnes v sobotu 23.6.2018 už od rana 6:00 sa stretli brigádnici na VN Pozdišovce , aby si splnili základnú povinnosť člena a odpracovali brigádnické hodiny. Prišlo 17 členov našej MsO, no z toho bolo 7 členov výboru MsO Michalovce. Práce boli urobené aj s tak malým počtom brigádnikov. Hrádza je pokosená a pritom sa vyzberalo aj 10 vriec odpadu.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist