Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch je možno odovzdať do 

31.01.2021!!!

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia k odovzdávaniu záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist