Po viacerých upozorneniach na web stránke a Facebooku dnes 22.6.2019 sme očakávali našich členov, ktorí mali možnosť si odpracovať ešte brigádu. Zavčas rana o 5:00 brigádnicky referent s členmi výboru , kosa kačkami a výbavou očakávali brigádnikov. Na brigádu sa zišlo 10 členov , kosačov . Očakávali sme, že do brigády sa zapoja aj loviaci na lovných miestach. Ako obyčajne bez záujmu, oni sú na rybách. Výsledok dnešnej brigády bol znovu 20 vriec odpadu a pokosená hrádza.
Výbor ďakuje všetkým čo priložili ruku k dielu a pomohli splniť úkol- pokosiť hrádzu.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist