Skip to main content
Späť na všetky oznamy

OZNAM

Pozvánka na Mestskú konferenciu

Mestská organizácia SRZ Michalovce
dovoľuje si Vás pozvať na
Mestskú konferenciu
ktorá sa uskutoční dňa 2 . 4 . 2023 ( v nedeľu ) o 08:00 hod. v priestoroch

Reštaurácie Zlatý Bažant Michalovce.

Program Mestskej konferencie MsO SRZ Michalovce 2 .4.2023

1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová,/
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2022
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Mi na r.2023
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2022 a návrh rozpočtu na r.2023
6, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2022
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2023
8, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2022
9, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
10, Prestávka
11, Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
14, Návrh na uznesenie
15, Záver

Michalovce 1.3.2023 Výbor MsO SRZ Michalovce