Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zvíťazili Michalovčania

Pretek členov výboru Košického a Prešovského kraja
16.8.2014 sa konal už pravidelný pretek členov výborov na rieke Laborec. Tohto roku sa stretlo rekordných 9 organizácii, čo je rekord. Zúčastnili sa ho MO Streda n/Bodrogom, MO Veľké Kapušany, MsO Michalovce, MO Stará Ľubovňa, MO Kežmarok, MO Prešov, MO Vranov n/Topľou, MsO Humenné, MO Snina.
Naši nesklamali a v družstvách obsadili 1. Miesto v zložení pp. Šaffa,Sisák,Kačmarský,Hujdič. U jednotlivcov skončil Rasťo Kačmarský na peknom 2. mieste, Vlado Šaffa na 6. mieste. U jednotlivcov súťažilo 25 členov.
Pretek poslúžil aj na výmenu skúsenosti a hlavne sa objasňovali názory na nový vydaný Vestník, ktorý určuje ceny povoleniek pre rok 2015 a evidenciu členskej základne.