Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Znovu neporiadok na Výpustnom kanály

Ďalších 10 vriec odpadu
25.7.2014 na žiadosť Povodia Laborca výbor upratoval Výpustný kanál. Krásna vizitka po rybároch v podobe odpadu v 10 vreciach hovorí za všetko. Ten istý problém pretrvajúci už roky na Výpustnom kanály . No rybári , akoby nevnímali požiadavky Povodia a výboru MsO a boli imúnni voči poriadku. Vrecia nechané na odpad sú povysypované a použité na úlovky. Na základe týchto pretrvávajúcich problémov výbor zaujme a vypracuje stanovisko.