Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2012


Miesto súťaže: Zemplínska Šírava revír RADY č. r. 4-4030
Lovné miesta: Prímestská oblasť: 6
Hôrka : 5
Kamenec+Klokočov : 6
Paľkov : 7
Zalužice : 9
Lúčky : 7
Rozmiestnenie tímov:

 

Pozri mapu Zemplínskej Šíravy .

Lovné miesta budú vybrané podľa počasia v termíne sútaže a počtu súťažiacich.

Pre rybárov nesúťažiacich bude vyčlenený priestor Vojenská zotavovňa, Medvedia Hora až po Hôrku, Prímestská oblasť – nápustný kanál.

V sektore Paľkov, na stanovišti č. 1, je vyznačená hranica rezervácie, zákaz vývozu do rezervácie!

Maximálny počet stanovíšť bude 46 z dôvodu väčšieho úspechu a možnosti realizácie jednotlivých súťažných tímov.

 

MsO SRZ Michalovce Slovenský Rybársky Zväz – RADA

 

GENERÁLNI SPONZORI


STARBAITS SENSAS

 

SPONZORI


Best Baits, s.r.o. Mikbaits
Karel NIKL GARANTBAITS
Riverland Master Fish
Chytil Imperialbaits
ORTHODOX CARP, s.r.o. Rybárik Poprad
Grauvell VEKA Sereď
MK baits Mivardi
ORIMM SK Successful Baits
Poľský pivovar VAN PUR S.A. Rybárstvo Zemplín
Rybárske potreby „Peter“ Michalovce H plus H
RADICAL FISHING – Rybárske potreby Innovia s.r.o.
Andy Športová Reklama
Lukáš Krása – LK Baits Gammarus-sk s.r.o.
Jaroslav Varchola  

 

Mediálni partneri


Časopis Poľovníctvo a rybárstvo MRK.cz – Stále na rybách

 

Partneri


Mesto Michalovce Obec Klokočov Obec Vinné
Obec Kaluža Obec Zalužice Obec Lúčky

 

Sobota 8.9.2012 10:00 Zraz chatka Paľkov
GPS: 48°48′35.70″N, 22°02′24.50″E
    10:30 – 12:00 Losovanie
    12:00 – 13:30 Občerstvenie, obed – Presun na stanovištia
    14:00 – 21:00 Príprava lovného miesta, vytýčenie, kŕmenie
Nedeľa 9.9.2012 6:00 Začiatok lovu
Pondelok 10.9.2012   Lov po celých 24 hodín
Utorok 11.9.2012   Lov po celých 24 hodín
Streda 12.9.2012   Lov po celých 24 hodín
Štvrtok 13.9.2012   Lov po celých 24 hodín
Piatok 14.9.2012   Lov po celých 24 hodín
Sobota 15.9.2012 8:00 Ukončenie lovu
    12:00 Vyhodnotenie

 

Štartovné je 200 € na osobu (tímy zo Slovenska)

Štartovné pre zahraničné družstvá je 235 € na osobu
(organizácia platí polovicu týždenného povolenia na rybolov 35 € na osobu)

Asistent neloviaci 35 €

Asistent rybár – loviaci 70 €

 

V štartovnom je zahrnuté:

 • Povolenie na rybolov počas pretekov pre súťažnú dvojicu zo zahraničia / ½ /
 • Podanie obeda v stredu 12.9.2012
 • Úvodné pohostenie a guláš na záver

 

Družstvá, ktoré sa umiestnili minulý rok na prvých troch miestach, majú štartovné zdarma.
Podmienka: družstvá musia byť v tom istom zložení ako na III. ročníku Zemplínskeho Kapra.

Štartovné môžete uhradiť po prekonzultovaní s p. Šaffom ohľadom voľných miest prevodom na účet – číslo 91017587/0900 , ako variabilný symbol uveďte číslo, pod ktorým ste zaevidovaný, pripadne vaše priezvisko, alebo osobne do 15.5.2011 u p. Šaffu.

Číslo účtu pre platby v ČR : 2200247197 / 2010 ako variabilný symbol uveďte číslo, pod ktorým ste zaevidovaný, pripadne vaše priezvisko.

Po tomto termíne v prípade neuhradenia je na vaše miesto automaticky zaradený náhradník.

 

 

1. miesto: 2000 € a ceny od Fi. Mikbaits v hodnote 500 € , Imperial baits v hodnote 300€, štartovné na V.ročník bezplatne, Gammarus v hodnote 100 € , LK Baits v hodnote 200 € ,

2. miesto: 500 € a ceny od Fi. Chytil v hodnote 350 € , Essential baits v hodnote 300 €, D.A.M v hodnote 200 €, štartovné na V.ročník bezplatne, H+H v hodnote 150 € ,

3. miesto: 350 € a ceny od Fi. NIKL v hodnote 350 € , Rybárstvo Zemplín  v hodnote 200 €, štartovné na V.ročník bezplatne, Mivardi   v hodnote 200 €,

Cena pre najlepšie slovenské družstvo:

Cenu venuje MsO SRZ Michalovce: 500 €

 

Cena pre najťažší úlovok: sponzori: ORTODOX Carp boilies carp program

 Siltovka Orthodox Carp – 2x

 Tricko Orthodox Carp – 2x

 Hotovka – LAGUNA

 Metodak – RED HOT CHILLI

 Halibut pelety – MARINE SELECT

 NEON Pop Up NEUTRAL

 Top Pasta – TROPIC FISH

 Signal dip – 3 FRUIT

 Pop Up – GOLEM S

 Fresh Pasta – POSEIDON

 Impulz Booster – GOLEM M

+ Innovia 2ks carp prútov v hodnote 500 €

 

 

 

Cena pre prvého uloveného a bodovaného kapra: sponzor SUCCESSFUL Baits

Cena pre najviac ulovených bodovaných kaprov (ks): sponzor MK Baits

 

SPONZORI SEKTOROV :

Organizátori pridelia jednotlivé sektory pre uplatnenie reklamy sponzorom, ktorí cenami od 1. po 3. miesto odmenia víťazné družstvá.

Tohto vyhodnotenia sa nezúčastňujú prvé tri tímy súťaže.

 • Sektor Paľkov: RYBÁRIK
 • Sektor Kamenec+Klokočov: RIVERLAND
 • Sektor Hôrka: MASTER FISH
 • Sektor Prímestská oblasť: GRAUVELL, Ryb. potreby „PETER“
 • Sektor Zalužice: GARANT BAITS
 • Sektor Lúčky: BEST BAITS

 

+421905476859 p. Šaffa Vladimír Zodpovedný vedúci preteku
+421905270939 p. MUDr. Rudáš Anton Technický vedúci preteku
+421918249813 p. Sisák Ján  Organizačný štáb
+421904857711 p. Angi Peter Zástupca vedúceho preteku
+421905484716 p. Kačmarský Rastislav Hlavný rozhodca

 

 • Organizátor si vyhradzuje výber súťažiacich družstiev.
  Diskvalifikované družstvá z predchádzajúcich ročníkov nebudú pripustené do súťaže.
  Účastníci súťaže budú zverejnení.
 • Prihlášky zasielajte do 4.3.2012
 • Sektory budú vytýčené na brehu, v prípade potreby tyčovými bójkami.
 • Vzdialenosť vývozu je neobmedzená, na vlastnú zodpovednosť po podpise čestného prehlásenia.
 • Súťažia dvaja členovia s asistentom počtom udíc štyri na ťažko s jedným nadväzcom. Meniť partnera je možné iba do 31.7.2012. Po tomto termíne štartovné prepadá v prospech organizátora.
 • Pred pretekmi bude kontrolované:
  • čln musí spĺňať podmienky lovu na Z. Šírave, dĺžka 270cm, pevná podlaha
  • elektromotor, spaľovací motor
  • záchranné vesty
  • podberák
  • tyčové bójky
  • carp sak
 • V prípade nemoci alebo užívania liekov súťažiacich je potrebné pred súťažou toto oznámiť organizačnému štábu.
 • Premiestnenie na stanovište na vlastné náklady pod dohľadom rozhodcov.

 

Nakoľko súťaž prebieha na najväčšej vodnej nádrži na Slovensku, organizátori nedokážu zabezpečiť pokojnú vodnú hladinu. Neprijímajú sa protesty pri zničení silónov, tyčových bójok vodnými skútrami, plachetnicami.

 

p. Šaffa Zabezpečenie polície
p. MUDr. Rudáš Lekárska starostlivosť
p. Bálint Zabezpečenie plavčíka s člnom
p. Hujdič, p. Angi, p. Sabadoš,p. Tegi Vyznačenie sektorov
p. Kačmarský Rastislav Hlavný rozhodca

 

p. ŠAFFA Vladimír Vedúci preteku
p. ANGI Peter Zástupca vedúceho preteku
p. MUDr. RUDÁŠ Anton Technický vedúci
p. Kačmarský Rastislav Hlavný rozhodca

p. Sisák Ján
p. HUJDIČ Milan
p. BÁLINT Tibor
p. SEMAN Andrej
JUDr. SABADOŠ Vladimír
Ing. TADIÁN Anton
p.TEGI MILAN
p. Kulčar Štefan

 

 

Zemplínsky Kapor na Facebooku