Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2009

TERMÍN SÚŤAŽE: od 30.8.2009 – do 5.9.2009

Miesto súťaže: Zemplínska Šírava revír RADY č. r. 4-4030
Lovné miesta: Prímestská oblasť – 6
Lúč – 5
Medvedia hora – 3
Kamenec – 3
Paľkov – 5
Zalužice – 6
Lúčky – 5

Pozri mapku Zemplínskej Šíravy .

Lovné miesta budú vybrané podľa počasia v termíne súťaže a počtu súťažiacich.

V sektore Paľkov na stanovišti č. 1 bude vyznačená hranica rezervácie, zákaz vývozu do rezervácie!

Maximálny počet stanovíšť bude 33 , z dôvodu väčšieho úspechu a možnosti realizácie jednotlivých súťažných tímov .

USPORIADATELIA SÚŤAŽE:

MsO SRZ Michalovce Slovenský Rybársky Zväz – RADA

 

SPONZORI:

NAY Elektrodom KIA Motors
Chytil VV Veka s.r.o. Sereď
Gammarus-sk s.r.o. Karel NIKL
Lastia Riverland
Rybolov s.r.o. StarBAITS
Master Fish BaB Michalovce
Normark Rybárske potreby Peter
H plus H  
 

 

Mediálni partner:

Rybársky časopis Poľovníctvo a rybárstvo  
 

 

Partneri:

Mesto Michalovce Obec Klokočov Obec Vinné
Obec Kaluža Obec Zalužice Obec Lúčky

 

Harmonogram súťaže:

Nedeľa 30.8.2009 12:00 zraz chatka Paľkov
GPS: 48°48′35.70″N, 22°02′24.50″E
    12:30 – 14:00 losovanie
    15:00 presun na stanovištia
    15:30 – 21:00 príprava lovného miesta, vytýčenie, kŕmenie
Pondelok 31.8.2009  6:00 začiatok lovu 
Utorok 1.9.2009   lov po celých 24 hodín
Streda 2.9.2009   lov po celých 24 hodín
Štvrtok 3.9.2009   lov po celých 24 hodín
Piatok 4.9.2009   lov po celých 24 hodín
Sobota 5.9.2009 8:00 ukončenie lovu
    12:00 vyhodnotenie, posedenie pri hudbe

 

ŠTARTOVNÉ:

Štartovné : 70 € na osobu
– v štartovnom je zahrnuté povolenie na rybolov počas pretekov.
– podanie obeda v stredu 2.9.
– denne 1 ks dennej tlače

Štartovné môžete uhradiť po prekonzultovaní s p. Šaffom ohľadom voľných miest prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni  č. ú. 91017587/0900 , alebo osobne do 31.5.2009 u p. Šaffu.

 

SÚŤAŽIŤ SA BUDE O TIETO CENY:

1. miesto Putovný pohár MsO SRZ Michalovce
  1 000 €
  1 x lehátko DAM od fi. VEKA Sereď
  1 x lehatko DAM od Ryb.potrieb PETER
  2 x Suprava holiacich strojčekov Philips od fi. NAY
  2 x Predplatné časopisu Poľovníctvo a rybárstvo

2. miesto 500 €
   2 x stolička Sona od fi. GAMARUS
   Zmesi a krmiva od Fi. H+H

3. miesto – ceny v hodnote 350 €, ceny venoval p. P. Šusr fi.CHYTIL

Cena pre najťažší úlovok – cenu venoval p. Karel NIKL

NOVINKA !

 

Organizátori za prispenia sponzorov sa rozhodli vyhodnotiť jednotlivé sektory

cenami od 1 po 3 miesto.

Sektor Paľkov                                        –  sponzor RIVERLAD

Sektor Kamenec, Medvedia hora      –  sponzor MASTERFISH

Sektor Lúč                                               –  sponzor STARBAITS

Sektor Prímestská oblasť                   –  sponzor LASTIA

Sektor Zalužice                                      –  KIA motors

Sektor Lúčky                                          –  NORMARK, BaB  

 

 

Kontakt:

0905476859 p. Šaffa zodpovedný vedúci preteku
0905270939  p. MUDr. Rudáš zodpovedný vedúci preteku
0918249813 p.Sisák Ján hlavný rozhodca

WEB: www.srzmichalovce.sk

E-Mail: srzmichalovce@srzmichalovce.sk

 

Podmienky súťaže:
1. Súťažia dvaja členovia s počtom udíc štyri na ťažko s jedným nadväzcom.
    bez asistenta.Meniť partnera je možné do 24.8.2009.
2. Pred pretekmi bude kontrolované:
    – čln musí spĺňať podmienky lovu na Z. Šírave, nosnosť aspoň dvoch ľudí
    – elektromotor
    – záchranné vesty
    – podberák
    – tyčové bójky
    – carp sak

3. V prípade nemoci alebo užívania liekov súťažiacich je potrebné pred súťažou to oznámiť organizačnému štábu.

4. Premiestnenie na stanovište na vlastné náklady pod dohľadom rozhodcov

5. Vývoz návnady a označenie bojkami najviac do vzdialenosti 500 m z dôvodu bezpečnosti súťažiacich.

Žrebovanie:
Jeden z dvojice sa zúčastní losovania. V guličke bude vylosovaný sektor s číslom stanovišťa. Výber sektorov a počet miest bude vytýčený 2 dni pred súťažou.

Spojenie počas pretekov:

Počas pretekov budú súťažiacim dané čísla na mobil na jednotlivých rozhodcov zodpovedných za sektor a priebeh súťaže.

Rozhodcovia:

Pre každý sektor budú určený 3 rozhodcovia, ktorý sa budú striedať,
z nich jeden je určený ako hlavný označený číslo 1.
Zodpovedajú za dodržanie pravidiel, váženie, evidenciu a bezpečnosť.

Protesty:

Protest musí byť podaný v ten istý deň, kedy dôjde k porušeniu pravidiel.
Protest je podaný u hlavného rozhodcu, písomnou formou.
Účastník súťaže pri podaní protestu zloží 70 €, ktoré v prípade
oprávnenia protestu mu budú vrátené. V prípade neuznania protestu
prepadajú v prospech organizátora preteku.

Zabezpečenie:

p. Kravec Ján zabezpečenie polície
p. MUDr. Rudáš lekárska starostlivosť
p. Bálint zabezpečenie plavčíka s člnom
p. Tegi,Hujdič vyznačenie sektorov

Organizačný štáb:

p. ŠAFFA Vladimír vedúci preteku
p. MUDr. RUDÁŠ Anton technický vedúci
p. SISÁK Ján

hlavný rozhodca

p.Tegi Milan
p. HUJDIČ Milan
p. KEHL Igor
p. BALINT Tibor
p. DEMČAK Michal
p. KRAVEC Ján
p. ORAVEC František
p. KAČMÁRSKY Rastislav
p. SEMAN Andrej