Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2009 – PRAVIDLÁ

1. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
2. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
3. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá.
4. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a auta presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, ktoré bude označené páskou a číslom stanovišťa..
5. Sondovanie dna a vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z člna. Súťažiacim je povolené ako zdroj pohonu člna používať elektromotor. Spaľovacie motory sú zakázané.
6. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami, ktoré musia byť po ukončení pretekov odstránené.
7. Povolený spôsob lovu, lov na ťažko, s jedným naväzcom a háčikom. Feedrova technika je zakázaná.
8. Ako nástrahy je možné používať iba boilies , pelety a kukuricu.
9. Vnadenie nie je obmedzené. Zakázané je vnadiť  živými návnadami. Množstvo návnady je neobmedzené.
10. Každé družstvo loví na štyri prúty, každý pretekár na dva.V zalohe možu mať pripraveny jeden prút to znamena na stanovišti je päť prutov. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody. V prípade ukončenia lovu jedného pretekára, z rôznych dôvodov, druhý pretekár loví iba na dva prúty.
11. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na odháčkovací matrac. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v prechovávacom carp saku. Carp sak, podberák, odháčkovací matrac, tyčová bojka, musia byť súčasťou výbavy súťažiacich tímov. Táto výbava bude kontrolovaná pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže.
12. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice svojho suseda. Sektory budú označené na brehu kovovymi tabuľami, to je číslo stanovišťa suťažiacich.   
13. Zdolávať, kŕmiť z člna a podoberať ryby môžu iba pretekári!
14. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov, v ranných hodinách do 7:00 budú vážené nočné úlovky. Nočné úlovky musia byť však nahlásené rozhodcom. Rozhodca rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Pri vážení a meraní môže byť prítomný člen susedného družstva. Po odvážení musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená do vody.
15. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
16. Započítané budú ryby: kapor a amur v hmotnosti prevyšujúcej 4kg, vrátane.  
17. Súťažiaci je povinný umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku stanu a automobilu.
18. Pri konečnej klasifikácii sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov. Pri rovnosti hmotností rozhoduje 1,väčší počet ulovených rýb,2, najťažšia ulovená ryba, 3 žreb
19. V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vymedzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie pretekov. V zlých poveternostných podmienkach sa zakazuje isť s člnom na vodu, tento zákaz je vztýčenie čiernej zástavky. V takomto prípade sa počíta poradie v momente ukončenia pretekov.
20. Organizátor neručí za majetok súťažiacich!
21. Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište.
22. Prípadné protesty proti výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vyhlásenia výsledkov.
23. Vstup iných osôb a aut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.
24. V prípade porušenia pravidiel pretekov má právo organizátor vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.
25. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
26. Pri pohybe člna na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za hrubé porušenie pravidiel pretekov a disciplíny a trestá sa vylúčením z pretekov!