Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce dňa 17.07.2008

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny

V úvode zasadnutia predseda MsO SRZ Michalovce p. V. Šaffa privítal prítomných. Poďakoval sa všetkým členom výboru, ktorí sa zúčastnili rybárskej súťaže „ Šíravský pleskáč“ za ich prístup k tejto akcii. Všetci hostia boli priebehom tejto akcie milo prekvapení. Pozitívne hodnotil priebeh rybárskej súťaže – Memoriál Mareka Ohradzanského, ako aj rybársku súťaž Budkovský kapor, ktoré sa uskutočnili v sobotu 5.júla 2008.

Plnenie starých úloh :

nedoriešený Rybársky dom, p. Balog nie je dosiahnuteľný. Tento problém si zobral za svoje p. MUDr. Rudáš.

Doposiaľ nie je obsadené tretie poschodie, týmto problémom bol výborom poverený tajomník MsO p. Rudáš,

Stav pozemkov pod rybníkmi – momentálne je to na mŕtvom bode, ale hľadá sa termín stretnutia. Potom je už postup jasný.

Priehradka Duše v Budkovciach – práce v priebehu budúceho týždňa. Materiál je vraj zakúpený, riaditeľ povodia potvrdil dodržanie termínu.

Predseda MsO sa poďakoval členom výboru za brigádu pri obnove chatky na Paľkove, zároveň vyzval na podobnú akciu na chatku na Lúči. Je potrebné dokúpiť chýbajúci materiál.

Krajskému ichnitológovi p. Gecimu boli dodané podklady na skorší lov kapra na ďalšie obdobie, ako aj zvýšenie lovnej miery boleňa v revíroch MsO a na výpustnom kanály z VN Zemplínska Šírava.

Nové úlohy:

P. Rudáš a p. Kehl boli poverený výborom dať dokopy materiály a dobaviť ich prezentáciu na MsÚ Michalovce ( financie pre činnosť s deťmi v roku 2008 )

Stav predaja povolení k dnešnému dňu – suma 2 193 000,- Sk + 164 150,- Sk dotácie pokladni.

Ekonóm MsO bol výborom poverený postupným prevodom peňazí ( odvod na Radu SRZ v Žiline )

Čistota vôd – v súčastnom období nebol zaznamenaný žiaden úhyn.

Znepokojujúca je však situácia s čistotou na brehov rybníkov a hlavne na VN Zemplínska Šírava, boli vyzvaný členovia RS na zvýšenú aktivitu v tejto oblasti.

Stav financií na účtoch : SSP 57 O77,- Sk a Dexia banka 2 O84 OOO,- Sk

Momentálne je pohyb peňazí, pretože boli uhradené faktúry za pstruha ( 21 000,- Sk ), poplatok za pevnú linku, plyn, faktúra za dlažbu ( 37 000,- Sk )

Veliteľ rybárskej stráže informoval výbor o aktivitách v tejto oblasti. Práca polície je na veľmi dobrej úrovni, horšie je to s členmi RS, staré, každoročné problémy. Polícia v Pavlovciach nad Uhom 5 + 1 prípady, Strážske 1 prípad pytliactva.

Dňa 25 júla 2008 na životnom prostredí v Michalovciach sa uskutoční sľub nových členov RS u p. Tkáča – informovať o tom menovaných.

S ú ť a ž e : 2. augusta Čierna nad Tisou ( úsek Veľké Trakany – u Zlatého jeleňa ), 27. júla súťaž členov RS na VN Chlumec v Humenskej organizácií, a dostali sme aj pozvanie na pretek funkcionárov v Humennom dňa 23.8.2008.

 

Predseda MsO spolu s tajomníkom predložili výboru úvahu nad rybárskou súťažou s pracovným názvom Zemplinský kapor 2009 .

Výbor priebežne vyhodnotil prípravu na II. Rybársky ples. Boli predložené návrhy plagátov a lístkov.

P. Kravec – požiadal výbor o navýšenie sumy cestovného z 6 Sk na 8 Sk za l km. Výbor jednohlasne tento návrh schválil.

Predseda MsO p. V. Šaffa bol poverený výborom urobiť návrh dohody spolupráce s Políciou.

Diskusia :

nakoľko 9.8.2008 a 10.8.2008 prebehne súťaž výboru a členov RS, na týchto akciách sa dojedná termín spoločnej brigády na úprave chaty na stredisku Lúč

p. Kulčár, informoval výbor o výsledkoch športového družstva MsO SRZ Michalovce na súťaži II. liga LRU ( 5. miesto po jarnej časti z 12. účastníkov ) a Podvihorlatského pohára ( 4. miesto ). Ďalej informoval , že Lukáš Kondík sa v Žiline stal majstrom Slovenska v LRU – plávaná na rok 2008 a Maťo Rusnák skončil štvrtý. Obaja nás však budú reprezentovať na MS v Belgicku.

Nakoľko program výborovej schôdze bol vyčerpaný, predseda MsO SRZ v Michalovciach p. V. Šaffa schôdzu výboru ukončil. Zaznamenal : Ján Sisák