Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce 14. 12. 2018 Č.11/18

Uvítanie predsedu
1, Poďakovanie za prácu v roku 2018
2, Odkúp a vykúp pozemkov
Z.šírava chatka – rok 2019
Budkovce – r.2019
Rybársky dom –
Komisia pre odpredaj –
Oboznámenie so stavom JUDr.Sabadoš

3, Ekonomická časť
Účty – SLsP k 14.12. , Príma k 14.12.
Úhrady-zakúpený reproduktor 530€, stoličky 400€,

4, Hospodár
Rýb. stráž – Zaslaný nový návrh zaujemcov s maturitou v počte 12
Hosťovačky – vyradenie denné 10€(objednané 15€), týždenné 70€-
Dohoda s MO Trebišov podpísaná
Dohoda s MsO Humenné zaslaná

5, XII. Rybársky ples – 19.1.2019
Predaj vstupeniek začal 15.10.2018, obsadenie stolov, 1 voľný stôl
Tombola, jedálny lístok, program, hudby
Ukončenie predaja 15.12.

7, Rybársky poriadok rok 2019 – pripravený , bude sa dopĺňať podľa
schválenej vyhlášky

8, 80 výročie MsO Michalovce – príprava, návrhy

DISKUSIA :