Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zasadali športoví pretekari – učastnici II . ligy LRU plávaná

V nedeľu ráno 2.2.2020 o 9:00 hod sa v rybárskom dome stretlo kompletné športové družstvo plávanej MsO SRZ Michalovce účastník II. ligy. Úvodom všetkých zúčastnených privítal vedúci družstva p. A. Seman. Poďakoval všetkým pretekárom za výborne výkony pri všetkých pretekoch v minulom roku. Poinformoval o čerpaní prostriedkov v minulom roku a čerpaní prostriedkov pre tento rok. Ďalej informoval ohľadom zasadnutia športovej sekcie LRU-plávaná na SRZ Rada Žilina, ktoré sa konalo v januári. Prebral sa kalendár súťaži pre rok 2020. Podstatná časť stretnutia sa zaoberala výkladom medzinárodných CIPS pravidiel platných s modifikaciami pre LRU-plávaná. Prebrali sa aj množstvá krmív, komponenty a živé nástrahy na preteky pre tento rok. Urobila sa predbežná objednávka krmív, komponentov a ďalších potrebných veci pre pretekársku činnosť. Záverom boli všetci športoví pretekari pozvaní na Mestskú konferenciu , čím vedúci tlmočil požiadavku z posledného výboru , ktorá sa uskutoční v marci.