Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zarybňovali sme zubáčom Z1

Dnes sme zarybnili zubáčom Z1.
Za účasti člena zarybňovacej komisie p. Orosa a členov výboru MsO Michalovce pp. Kačmarského , Balinta , OO Sobrance pp. Oravca a Hofmana prebehlo zarybnenie Materiálovej jamy a VN Vyšná Rybnica zubáčom 1. Do VN Materiálová jama bolo daných
5000 kusov a do VN Vyšná Rybnica  7 500 kusov.