Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zarybňovali sme naše rieky kaprom K2

Dnes sme zarybnili aj naše toky
5.4.2016 utorok – dnes sme pokračovali v zarybnení . Zarybňovali sme naše toky kaprom K2. Zarybnili sme OKNA č.1a – 200kg, SOBRANECKÝ POTOK č.1,2 – 300kg,
LABOREC č.2 v Michalovciach – 300kg , DUŠA v BUDKOVCIACH – 100kg , ČIERNA VODA Stretava – 200kg .
Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský , Tegi , Hofman , Puskajler.
Žiadame všetkých členov Rybárskej stráže , aby sa zúčastnili ochrany nakoľko tento kapor nemá lovnú mieru !