Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zarybnenie VN Vinné jazero

Zarybnenie VN Vinné jazero
Nakoľko dochádza zo strany členov k rôznym nepodloženým správam ohľadom VN Vinné jazero, výbor MsO týmto podáva krátke objasnenie situácie.
Obec Vinné na poslednom jednaní s MsO Michalovce nás upozornila na spúšťanie vody príchodom prvých mrazov a to vo väčšom množstve , ako v roku 2011. Výbor MsO jednohlasne zaujal stanovisko a jesenné zarybnenie pstruhom a kaprom neprevedie o čom informoval aj ichtyológa RADY. Jarné zarybnenie už pôjde podľa plánu zarybnenia pre rok 2013.Zmluva medzi MsO a obcou Vinné je podpísaná do roku 2014/ zmluvy sú robené na obdobie 4 rokov/. Na Mestskej konferencii budú členovia informovaní ohľadom lovu bez použitia krmiva.
Výbor MsO SRZ Michalovce.