Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Zarybnenie pstruhom potočným 21.3.2019

V štvrtok 21.3.2019 sme začali tohtoročné zarybnenie a to pstruhom potočným.
Pstruha sme zarybnili v množstve 4500 kusov. Do OKNY č.1 sme dali 2000 kusov, prítoky Zempl.šíravy 2000ks, Orechovský potok 500ks. Zarybnenie si odskúšala nová zarybňovacia komisia v zložení pp. Stretavský B., Kažmer I., a veduci Kontr.komisie p. Janoušek R., Hlavný hospodár p. Kačmarský R.,